Nieuws

Kenmerken leerlingpopulatie gaan rol spelen bij oordeel inspectie

De Inspectie van het Onderwijs gaat scholen in het primair onderwijs anders beoordelen. Niet langer houdt ze daarbij rekening met het percentage zogenoemde 'gewichtenleerlingen' op een school, voortaan kijkt ze breder, naar diverse kenmerken van de leerlingpopulatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de gegevens over deze zogenoemde ‘schoolweging’. 

De nieuwe maat is ontwikkeld omdat het aantal leerlingen met een formele potentiele achterstand (‘gewicht’) afneemt terwijl scholen zelf ervaren dat de achterstanden niet minder worden. Daardoor lijken de verschillen tussen schoolpopulaties op papier kleiner dan ze in werkelijkheid zijn. De nieuwe maat van het CBS houdt meer rekening met die werkelijke verschillen. Voor berekening van de maat maakt het CBS gebruik van de nieuwe indicator die ze ontwikkelde voor het voorspellen van onderwijsachterstanden. Deze maat houdt rekening met het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur in Nederland van de moeder en eventuele schuldsanering van het gezin

Elf schoolbesturen hebben in een pilot meegedacht over en ervaring opgedaan met de nieuwe maat. Zij zijn hier positief over. Op de website van de inspectie is hierover meer te lezen.

Schoolbesturen die er bezwaar tegen hebben dat het CBS deze schoolweging ter beschikking stelt aan de inspectie, kunnen dit tot 24 september aanstaande melden. Dat kan via het Internet Schooldossier. U vult dan het formulier in onder ‘Meldingen’. Schoolbesturen hebben hierover ook een brief van het ministerie van OCW ontvangen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten