Nieuws

Preventief aan de slag met kwaliteitszorg?

Wil je als school preventief werken aan kwaliteit(szorg)? Maak dan kosteloos gebruik van het ondersteuningstraject Goed Worden, Goed Blijven Plus (GWGB+) van de PO-Raad.

GWGB+ voor scholen en schoolleiders

Heeft jouw school de basis op orde maar liggen de onderwijsresultaten gevaarlijk dicht bij de signaleringswaarde, of net daaronder? Dan kun je als school(leider) gebruik maken van het ondersteuningstraject 'Goed Worden, Goed Blijven Plus'. Samen met een extern adviseur ga je aan de slag met een zelfevaluatie en een verbeterplan. Lees meer informatie en meld je aan.

Ervaringen uit de praktijk

Benieuwd naar hoe scholen terugblikken op de ondersteuning vanuit GWGB+? Lees dan het interview “We moeten meer de balans zoeken tussen wat goed is voor het kind, de groep én de leraar” 

Goed Worden, Goed Blijven

Heeft je school onlangs inspectiebezoek gehad en kwam daar de beoordeling onvoldoende of zeer zwak uit? Dan kun je terecht bij het reguliere kwaliteitsprogramma Goed Worden, Goed Blijven. Samen met een adviseur maak je een Plan van Aanpak om grip te (her)krijgen op de kwaliteit en kwaliteitszorg.

 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten