Nieuws

Stichting van het Onderwijs: 'Zes principes voor goed onderwijs'

Om de kansengelijkheid te bevorderen en te stimuleren dat leerlingen en werkenden alles uit zichzelf kunnen halen, is het nodig dat de politiek een stop zet op het versnipperd beleid en extra investeert in het onderwijs en onderwijspersoneel. Dit stelt de Stichting van het Onderwijs - waarin de sociale partners in de onderwijssector zijn verenigd - in haar Zes-puntenplan.

Vanavond tijdens het Nationale Onderwijsdebat tussen onderwijswoordvoerders in Nieuwspoort presenteert de Stichting van het Onderwijs, waar de PO-Raad deel uit van maakt, haar Zes-puntenplan. De Stichting van het Onderwijs roept politieke partijen op te investeren in:

  1. Vroeg beginnen, door te investeren in optimale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, bijvoorbeeld in een integrale basisvoorziening, en een ontwikkelrecht voor álle kinderen vanaf 2 jaar.
  2. Flexibiliteit voor meer samenwerking tussen de diverse onderwijssoorten, bijvoorbeeld het tienercollege  en de pre-bachelor.
  3. Leven lang ontwikkelen, onder andere door laagdrempelig onderwijs voor kwetsbare groepen aan te bieden.
  4. Aantrekkelijkheid werken in onderwijs, onder andere met professionele ruimte en carrièreperspectieven.
  5. Meer samenwerking tussen lerarenopleidingen en het onderwijsveld, bijvoorbeeld met begeleiding startende leraren.
  6. Vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek: stel kaders waarbinnen schoolbesturen en onderwijsinstellingen ruimte krijgen voor eigen ambities.

Lees het persbericht van de Stichting van het Onderwijs en download het Zes-puntenplan.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten