Nieuws

Afbouw reserves volgens planning: Samenwerkingsverbanden voorlopig niet gekort op budget

Demissionair minister Slob ziet voor nu af van het korten op het budget van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. De samenwerkingsverbanden hing zo’n korting boven het hoofd als ze hun bovenmatige reserves niet zouden afbouwen. Maar daarmee zijn ze goed op weg. 

Compliment voor samenwerking 

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken, volgens de eerst gehouden monitor, met ruim 25 miljoen euro. De geplande afbouw loopt daarmee vrijwel op schema.  

Slob is tevreden over deze eerste stap en complimenteert ook de coördinerende rol die de Raden, Netwerk LPO en Sectorraad samenwerkingsverbanden vo hierin hebben gespeeld.  

Verdere afbouw noodzakelijk 

De korting is nog niet helemaal van de baan: de samenwerkingsverbanden blijven gevolgd worden bij het afbouwen van het bovenmatig eigen vermogen. Als de voortgang stokt, blijft de mogelijkheid bestaan om hen te korten op hun budget.