Nieuws

Geen kind de Wijk uit

Zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs bieden, minder segregatie en meer inclusie, minder doorverwijzing naar zware zorg en minder bureaucratie. Dat zijn de belangrijkste ambities van brede school Het Anker in Wijk bij Duurstede. Onder de naam ‘Geen kind Wijk uit’ biedt deze leef- en leergemeenschap kinderopvang, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs1. Inge Westerveld is directeur van de reguliere school en de sbo-school die deel uitmaken van brede school Het Anker. ,,Officieel zijn het nog twee scholen, maar ze functioneren als één school, met één team, één jaarkalender en één directie.”

Dankzij de samenwerking en een verbrede toelating voor cluster 3 en 4 in de sbo-school, hoeven steeds minder kinderen naar een andere regio te reizen om passend onderwijs te krijgen. Ze kunnen nu in Wijk bij Duurstede naar school, met alle voordelen van dien: de kinderen zitten op dezelfde school als hun broertjes en zusjes en hebben meer aansluiting met leeftijdgenootjes in de buurt.

Mini-maatschappij

In een spiksplinternieuw gebouw vormen de twee scholen en de kinderopvangorganisatie sinds 2017 brede school Het Anker. Er is een stuurgroep waarin, naast de scholen en de kinderopvang, ook de gemeente Wijk bij Duurstede en samenwerkingsverband passend onderwijs ZOUT (Zuidoost Utrecht) participeren. De twee scholen functioneren onder leiding van Westerveld als één school, die is ingedeeld in vier units. Er is een speciaal aanbod voor hoogbegaafde kinderen (Exploragroep) en voor kinderen met een verblijfsvergunning die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In de buitenschoolse opvang is er een aparte groep voor kinderen die wat extra’s nodig hebben. Als gevolg van de verbrede toelating in het sbo, zitten er steeds meer so-leerlingen op de school.,,Daarin ontwikkelen we ons”, vertelt Westerveld.,,We kunnen steeds meer aan, in aantal én in problematiek.”

De units bestaan uit reguliere groepen en sbo-groepen (met verbrede toelating), maar er wordt veel ‘groeps- en schooldoorbroken’ gewerkt. Dat gebeurt bij het onderwijs in de basisvakken, maar vooral het werken aan talentontwikkeling op de middagen wordt zoveel mogelijk schooldoorbroken uitgevoerd. ,,Ook buiten spelen doen we gemengd”, vertelt Westerveld.,,En sinds augustus 2020 hebben de groepen 1/2 en 3 een gemengde samenstelling; kinderen met en zonder TLV zitten hier in dezelfde stamgroep. De school is een mini-maatschappij waar we allemaal met elkaar spelen en werken. We zijn ervan overtuigd dat we kinderen op deze manier beter voorbereiden op de toekomst.”

Eigenaarschap

Voor de medewerkers van de scholen was het een grote verandering. Ze hebben andere kinderen in de klas dan ze gewend waren, ze hebben nieuwe collega’s, en werken in een anders georganiseerde school die bovendien sterk in ontwikkeling is. Westerveld:,,Dat er voor deze vorm van onderwijs geen blauwdruk is en er geen duidelijke voorbeelden zijn die houvast geven, betekent dat je als organisatie doorlopend in ontwikkeling bent, nieuwe dingen probeert, zaken bijstelt. Er zijn mensen die dat geweldig vinden, maar dat past niet bij iedereen.” Er is dan ook een duidelijk personeelsbeleid gevoerd. Aan elke medewerker is vooraf de keuze voorgelegd om al of niet mee te gaan in de vernieuwing. Voor wie het niet zag zitten, is er binnen de stichting een andere plek gezocht, vertelt Westerveld. ,,Sommige collega’s wisten vooraf al dat het niks voor hen was; anderen stelden dat vast na een jaar. Inmiddels committeren alle mensen die hier werken zich aan onze visie en onze opdracht.”

Tips
- Voer een duidelijk personeelsbeleid: geef medewerkers vooraf de keuze om al of niet mee te gaan in de ontwikkeling en investeer in professionalisering
- Zorg ervoor dat het team/teamleden eigenaarschap en ontwikkelruimte hebben.
- Neem ouders vanaf het begin mee in de ontwikkeling.


Verder lezen en op zoek naar meer inspirerende voorbeelden? In de Special Verrassend Passend van het Steunpunt Passend Onderwijs, PO-Raad, VO-raad, Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg hebben zes inspirerende verhalen gebundeld over de integratie van regulier en speciaal onderwijs.