Nieuws

Gesprek met Ouders & Onderwijs over vrijwillige ouderbijdrage

Enkele leden van de PO-Raad gaan binnenkort in gesprek met Ouders & Onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage. Deze schoolbesturen hebben aangegeven met dit thema aan de slag te willen. Het doel is om tot richtlijnen voor scholen en schoolbesturen te komen en wenselijke uitgangspunten te formuleren over de ouderbijdrage in het primair onderwijs.

Aanleiding voor het opstellen van een richtlijn over de vrijwillige ouderbijdrage is de brief van 7 maart jl van minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin staat dat hij uitsluiting van kinderen op scholen door een te hoge ‘vrijwillige’ ouderbijdrage wil voorkomen. De minister wil hierover gezamenlijke afspraken maken met de sector, maar als dit niet lukt dán gaat hij de wet aanscherpen.

Initiatief

De PO-Raad heeft daarom het initiatief genomen om met Ouders & Onderwijs richtlijnen en uitgangspunten te ontwikkelen over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs. De sector laat daarmee zien dat ze op dit thema in staat is om zelf afspraken te maken. Schoolbesturen willen voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten en dat toekomstige ouders worden opgezadeld met afspraken die zij financieel niet kunnen dragen. Hierdoor kan een tweedeling ontstaan tussen leerlingen in het primair onderwijs en dát is onwenselijk.

Suggesties

Leden van de PO-Raad kunnen hier hun mening en suggesties kwijt over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs. Wat moet er in de richtlijnen staan en wat juist niet? U moet hiervoor inloggen op mijn.poraad.nl. De uiterste reactiedatum is maandag 5 november 2018.

In het opstellen van een richtlijn over de vrijwillige ouderbijdrage zullen met name belangrijke thema’s zijn:

  1. de hoogte van de bijdrage,
  2. het uitsluiten van kinderen bij activiteiten en
  3. de mate van vrijwilligheid.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten