Nieuws

Nieuw modelconvenant Privacy & gegevensuitwisseling onderwijs-gemeenten-jeugdhulp

In het modelconvenant ‘Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-Jeugdhulp’ leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Op basis van praktijkervaringen is het convenant nu geüpdatet en aangevuld. 

Bekijk het modelconvenant

De wijzigingen en aanvullingen bieden aanvullende informatie die de implementatie in de praktijk ondersteunt. Als partijen al op basis van de vorige versie een Convenant hebben getekend, is het mogelijk een addendum toe te voegen aan het bestaande Convenant en dit schriftelijk vast te leggen. 

Het modelconvenant is ontwikkeld door de werkgroep Privacy & Passend onderwijs, gecoördineerd door het Steunpunt Passend Onderwijs. Het convenant wordt door een scala aan organisaties uit onderwijs, jeugddomein, ouders en overheden ondersteund. 

Rekenoefening op een bureau

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten