Nieuws

'Pedagogische zorgstructuur is achtergebleven'

In de bijlage 'Het Brein' bij De Volkskant van afgelopen maandag aandacht voor passend onderwijs op pagina 5. Albert Boelen, beleidsadviseur en expert bij het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de PO-Raad pleit voor om een herinrichting van de zorginfrastructuur, zowel binnen het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs.

Boelen constateert dat de pedagogische zorgstructuur van scholen nog is achtergebleven. Het gevolg is dat op reguliere scholen, maar ook binnen het speciaal onderwijs, het gevoel leeft dat men nu iets moet doen waartoe men niet in staat is. Volgens Boelen besteedt de klassieke lerarenopleiding nog steeds te weinig aandacht aan voorbereiding op het begeleiden van kinderen die extra steun nodig hebben. ,,Wat we zien is dat het aantal kinderen in speciaal onderwijs juist weer aan het toenemen is. Dat was niet de gedachte en het zegt iets over de onzekerheid bij reguliere scholen over hun zorgtaak.”

Lees het volledige artikel op pag. 5 van de bijlage 'Het Brein'

Links & downloads

Bijlage Volkskrant Het Brein - December 2017
2.54 MB