Nieuws

Tweede Kamer: blijvende steun kwetsbare leerlingen na schoolsluiting

De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Daarnaast gaat minister Arie Slob (Onderwijs) kijken naar de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters.

Meerdere fracties vinden het belangrijk om kwetsbare kinderen te blijven ondersteunen en daarbij eventuele leerachterstanden in kaart te brengen en te verkleinen. De minister gaat hier nu met diverse betrokkenen in de sector plannen voor maken. Zo wordt er gekeken naar een landelijk dekkend aanbod van lente- en zomeronderwijs. Het blijft aan scholen om te kijken wat hun leerlingen nodig hebben en hier een passende ondersteuning bij te zoeken. De PO-Raad pleitte eerder in een brief aan de Tweede Kamer voor blijvende steun voor kwetsbare kinderen.

Daarnaast gaat de minister door een motie van D66 de mogelijkheden onderzoeken voor het behouden van de devices en internetverbindingen die gezinnen de afgelopen weken hebben gekregen.

Diploma voortgezet speciaal onderwijs

Minister Slob heeft aangegeven een brief te schrijven aan de Tweede Kamer over de aangenomen motie over de examens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hierover berichten wij maandag meer op onze website en in de nieuwsbrief. De inzet van de PO-Raad, samen met LECSO en andere landelijke partijen is erop gericht dat dat vso-leerlingen een volwaardig diploma dienen te krijgen.

Afstandsonderwijs voor thuiszitters

Tot slot gaat de minister ervaringen van het afstandsonderwijs benutten voor de aanpak van thuiszitters. De Tweede Kamer stemde unaniem voor de motie van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, VVD en D66 die dit moet regelen. De fracties zien dat er de afgelopen weken veel ervaring opgedaan is met afstandsonderwijs. Daarnaast zijn er nog steeds kinderen die niet naar school gaan en geen onderwijs krijgen. De minister gaat daarom de mogelijkheden van afstandsonderwijs voor deze leerlingen in kaart brengen. Ook voor de PO-Raad werd de afgelopen weken duidelijk dat de mogelijkheden hiervoor ruimer en betekenisvoller zijn dan gedacht. De sectororganisatie vindt het daarom goed dat de minister nu gaat kijken naar mogelijkheden voor tijdelijke les op afstand voor deze groep leerlingen. Wij denken hier graag – samen met jullie – over mee.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten