Nieuws

Veel aanvragen voor lerarenbeurs bewegingsonderwijs

De lerarenbeurs bewegingsonderwijs die per 1 juli 2015 is opengesteld, is een groot succes. Ruim 950 beurzen zijn inmiddels toegekend en er liggen nog 300 aanvragen. Omdat er nog slechts budget is om 150 beurzen te honoreren, zullen sommige leraren nu buiten de boot vallen. Zij hebben per 1 januari 2016 de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Voor het geven van bewegingsonderwijs in groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. Om leraren in het primair onderwijs en leraren in opleiding aan te moedigen deze bevoegdheid te halen, is per 1 juli 2015 de lerarenbeurs opengesteld. Leerkrachten kunnen op deze manier subsidie krijgen voor hun opleiding bewegingsonderwijs.

De bewegingsbeurs geldt ook voor leerkrachten die op de pabo tijdens een minor al een aantal modules van de leergang bewegingsonderwijs hebben gevolgd, maar nog niet het certificaat hebben behaald. Zij kunnen een subsidie krijgen voor de resterende modules.

Streven naar drie uur bewegingsonderwijs

In het Bestuursakkoord is afgesproken dat scholen ernaar streven dat in 2017 iedere leerling in het basisonderwijs minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht. En waar mogelijk streven scholen naar drie uur bewegingsonderwijs. Met de gelden uit de lerarenbeurs worden scholen voor een groot deel in staat gesteld om deze afspraken ook daadwerkelijk na te komen.

De PO-Raad gunt ieder kind een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het verheugt de sectororganisatie voor primair onderwijs daarom om te zien dat het onderwijs de mogelijkheden die de lerarenbeurs biedt zo enthousiast oppakt. Het aantal lesuren bewegingsonderwijs dat gegeven wordt door onbevoegde leerkrachten wordt zo verder teruggebracht, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.