Nieuws

Vraag subsidie aan voor de Rijke Schooldag

In dit nieuwe schooljaar start minister Wiersma met het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Het programma richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Na de zomervakantie tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag, een afspraak uit het coalitieakkoord.

Externe video URL

 

Scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en andere organisaties werken via de Rijke Schooldag samen om de kansen voor kinderen te vergroten. Minister Wiersma heeft 45 voorlopers geselecteerd die naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aanbieden, zoals sport, cultuur en huiswerkbegeleiding.

Vanaf nu kunnen ook andere coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod. Naast de 45 voorlopers kunnen 35 startende gebieden subsidie aanvragen om een coalitie te vormen en een programma in hun gebied vorm te geven. Daarnaast is er subsidie voor 50 ‘doorgroeiers’; gebieden met een bestaand aanbod dat van kleinere omvang is dan dat van de voorlopers. Deze doorgroeiers krijgen subsidie om met een bestaande coalitie het aanbod door te ontwikkelen.

Wat vindt de PO-Raad?

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de school zelf de regie houdt over de inhoud van de Rijke Schooldag. In onze gesprekken met het ministerie benadrukken we dat het uiteindelijk een structureel programma moet worden voor alle kinderen. Ook vragen we aandacht voor de aansluiting met voorzieningen voor 0-4 jarigen.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden

Informatie over de subsidie voor de verrijking van school en omgeving wordt gepubliceerd op de website van de Gelijke Kansen Alliantie. De aanvraagperiode loopt van 22 augustus t/m 30 september.

Lees meer over de Rijke Schooldag

Position paper Platform Kindcentra: een rijke schooldag | PO-Raad (poraad.nl)

 

rijke schooldag

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten