Nieuws

Kwaliteitswaaier biedt handvatten voor versterken begrijpend leesonderwijs

Het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau tillen, dat is het doel van de kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen. De kwaliteitswaaier bestaat uit vier samenhangende kwaliteitskaarten voor leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en schoolbestuurders in het po en vo. 

De kwaliteitswaaier is een product van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO. De waaier bevat een overzicht van de bouwstenen voor effectief leesonderwijs en activiteiten waarmee je als onderwijsprofessional kan bijdragen aan effectief leesonderwijs.

De kwaliteitswaaier is gebaseerd op de in 2021 gelanceerde visie van de Kennistafel. In de waaier wordt de beschikbare wetenschappelijke kennis over effectief begrijpend leesonderwijs samengevat en vertaald naar de praktijk. De kwaliteitswaaier biedt onderwijsprofessionals zo handvatten om op basis van wetenschappelijke kennis concreet aan de slag te gaan met het verder versterken van het onderwijs in begrijpend lezen. 

De vier verschillende kwaliteitskaarten uit de waaier kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist de samenhang van de kaarten maakt het leesonderwijs effectief. Onderwijsprofessionals worden van harte uitgenodigd om met de kwaliteitswaaier aan de slag te gaan. 

Meer informatie?

Download de kwaliteitswaaier ‘Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen’ of lees meer over de Kennistafel Effectief Leesonderwijs

 


 

Foto van de kwaliteitswaaier

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten