Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Vijfhonderd scholen in het primair onderwijs kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Tussen 9 september en 14 oktober 2019 kunnen basisscholen zich aanmelden. Uiterlijk 21 oktober 2019 horen scholen of zij wel of geen gebruik kunnen maken van de regeling.

  • Van 2 t/m 13 september 2019 kunnen scholen zich weer inschrijven voor het EU Schoolfruitprogramma. Alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs komen in aanmerking. De gratis leveringen lopen van 11 november 2019 t/m 17 april 2020.

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet alleen ín de school, maar ook op alle schoolpleinen wettelijk verboden te roken. Scholen moeten dit rookverbod actief handhaven, zo staat in het Besluit Rookvrije Schoolterreinen. Tot en met 19 juli 2019 staat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor internetconsultatie.

  • Op veel plaatsen wordt het deze week dertig graden. Niet alle schoolgebouwen zijn berekend op dergelijke temperaturen. Bij welke temperatuur is het nog verantwoord om te werken en te leren? Wanneer mag je een tropenrooster instellen? De PO-Raad zette een aantal vragen en antwoorden op een rij.

  • Heb jij onlangs een enquête ontvangen van onderzoeksbureau Regioplan over sponsoring van scholen? Als partner van het convenant sponsoring verzoekt de PO-Raad je vriendelijk deze enquête in te vullen, ook wanneer je school niet gesponsord wordt. Invullen duurt circa vijf minuten en is belangrijk voor de inhoud van het nieuwe convenant. 

  • Vandaag demonstreren duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen vandaag.

  • Namens de PO-Raad tekent directeur Ardin Mourik het Nationaal Preventieakkoord. Daarmee draagt de sectororganisatie van het primair onderwijs, samen met de VO-raad en de MBO Raad, bij aan de ontwikkeling van gezamenlijk preventiebeleid. Nieuw beleid dat onderschreven wordt door meer dan zeventig partijen uit onderwijs, wetenschap, overheden, bedrijfsleven, zorg en welzijn.

  • Aan het Nationaal Schoolontbijt doen in de week van vijf tot en met negen november een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen mee. Het ontbijtevenement is officieel ambassadeur van Gezonde School, dat deze week haar eerste landelijke congres beleefde. 

Pagina's