Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het zoekseizoen voor groep 8-leerlingen en hun ouders is weer begonnen: in deze periode gaan zo’n 180.000 ouders samen met hun kind op zoek naar een geschikte vo-school. De PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW besteden daarom extra aandacht aan de promotie van de website Scholenopdekaart.nl. Zo stuurt OCW vandaag een brief naar 180.000 ouders van kinderen in groep 8 waarin zij informatie geeft voor het kiezen van een middelbare school.

  • Afgelopen maandag publiceerde RTL Nieuws haar jaarlijkse ranglijst van eindtoetsscores van alle Nederlandse basisscholen. Reformatorische basisscholen presteren volgens RTL Nieuws beter op de eindtoets dan andere groepen scholen. De PO-Raad is voor transparantie, maar tegen dergelijke rankinglijstjes. De PO-Raad wijst scholen daarom op de mogelijkheid nu zelf hun gegevens te publiceren op de site Scholenopdekaart.nl.

Pagina's