Nieuws

Aanmelding Top 15 Energiezuinige scholen geopend

Tot 28 februari is het mogelijk om uw project aan te melden voor de nieuwe Top 15 van energiezuinige scholen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert voor het tweede jaar de Scholen Energie Top 15 in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om te laten zien dat de Europese eis van bijna energieneutraliteit in 2020 nu al op diverse wijzen kan worden gerealiseerd.

Programma adviseur Irma Thijssen van RVO.nl vertelt: ,,wij krijgen zo een beeld van de concepten en technieken die het vaakst worden toegepast. In de eerste Top 15 die wij in 2014 opstelden, stond al één energieneutrale school en één MFA die per saldo zelfs energie levert. Ik verwacht dat de oogst dit jaar nog veel mooier zal zijn met veel inspirerende voorbeelden”. RVO.nl wil de goede voorbeelden niet alleen laten zien, maar er ook van leren. Thijssen: ,,intussen hebben we de monitoringresultaten van de eerste vier scholen al gepubliceerd. Veel gaat er goed, maar oplevering, beheer en onderhoud vragen nog om een verbeterslag. Daarmee bieden de scholen uit de Top 15 ook interessante leerervaringen voor gemeenten en schoolbesturen, en voor adviseurs en installateurs. Zij zullen gezamenlijk echte energieprestaties moeten leveren en garanderen voor een langere exploitatieperiode. En het is natuurlijk voor alle betrokkenen altijd leuk om in de Top 15 te staan.”

Voor de Top 15 komen nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen voor het primair- en voortgezet onderwijs in aanmerking, die uiterlijk in de eerste helft van 2016 zullen zijn opgeleverd. Van de gebouwen moet minimaal een derde van het oppervlak een onderwijsfunctie hebben. Dus ook de meeste multifunctionele accommodaties (MFA’s) en Integrale Kindcentra (IKC’s) komen in aanmerking voor de Top 15.

Menno Brouwer is de collega van Irma Thijssen die de projectendatabase met meer dan 400 energiezuinige gebouwen beheert en ontsluit via www.rvo.nl/energiezuiniggebouwd. Brouwer: ,,de Top 15 is ook een soort thermometer voor ons om te meten hoe ver de koplopers al zijn met energiezuinig bouwen. Alle projecten uit de Top 15 publiceren we op onze site en daardoor ontsluiten we ze voor gemeenten en schoolbesturen die vooruitlopend op de Europese eisen nu al energieneutrale gebouwen willen realiseren.”

Aanmelden

Om uw school aan te melden voor de Scholen Energie Top 15 zijn slechts twee documenten vereist: een actuele energieprestatieberekening conform NEN 7120 en een ingevulde controlelijst met 15 punten. De scholen die een plaats in de Top 15 veroveren zullen aanvullend worden gevraagd om een korte projectbeschrijving aan te leveren die antwoord geeft op drie vragen: hoe is de oplevering geregeld, hoe het beheer van verwarming en ventilatie en hoe het onderhoud van de installaties. Zodat geborgd is dat het gebouw niet alleen goed is ontworpen en gebouwd, maar ook in de praktijk naar volle tevredenheid zal gaan functioneren.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar menno.brouwer@rvo.nl.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten