Nieuws

Freddy Weima voorgedragen als voorzitter van de PO-Raad

De selectie- en remuneratiecommissie (SERC) van de PO-Raad draagt Freddy Weima voor als beoogd nieuwe voorzitter. Zijn benoeming wordt op 18 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Per 15 april volgt Weima Rinda den Besten op die de sectororganisatie van schoolbesturen in het primair onderwijs de laatste acht jaren heeft geleid. Den Besten wordt bestuurder Jeugdbescherming Brabant. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar voorgedragen.

Freddy Weima: ,,Het primair onderwijs is een geweldige sector. Er werken ruim 180.000 toegewijde vrouwen en mannen aan goed onderwijs voor anderhalf miljoen leerlingen. De komende tijd heeft het de hoogste prioriteit om zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen. Ik vind het een eer om daaraan te mogen bijdragen.”

Weima is sinds eind 2012 directeur-bestuurder van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering en internationale samenwerking in het onderwijs, van basisschool tot PhD. Daarvoor werkte Weima bij CAOP, het centrum voor arbeidszaken in het publieke domein. In die functie was hij onder meer betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Eerder werkte hij bij de ministeries van OCW, SZW en Justitie. In 1996 studeerde hij af als politicoloog aan de UvA.

Zijn persoonlijkheid, kennis, ervaring en netwerk passen bij de belangrijke opgaven en uitdagingen waar het primair onderwijs de komende jaren voor staat: de focus op onderwijskwaliteit, het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen, het bestrijden van de personeelstekorten, verdere verankering van de digitalisering en een stevige positionering van het primair onderwijs binnen het maatschappelijk veld.

Marjet van Zuijlen (voorzitter van de SERC): ,,Freddy Weima is een gedreven en verbindend leider met een groot hart voor het onderwijs. De commissie is ervan overtuigd dat hij de belangen van het primair onderwijs in deze bijzondere tijden op betrokken en effectieve wijze zal behartigen.”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten