Nieuws

Kabinet: dinsdag duidelijkheid over sluiting scholen

Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat er aanstaande dinsdag meer duidelijkheid komt over de eerder getroffen maatregelen omtrent het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, en dus niet om maatregelen voor de evenementen waar vergunningen voor nodig zijn, die tot 1 juni gelden. Naast het onderwijs en de kinderopvang gelden de maatregelen ook voor andere sectoren zoals de horeca.

De behoefte aan meer duidelijkheid over tot wanneer de scholen dicht moeten blijven is groot. Deze signalen hebben wij de afgelopen dagen van veel leden ontvangen en ook ingebracht in onze contacten met de bewindspersonen.

Wij begrijpen dat een aantal van jullie eerder duidelijkheid over de einddatum had gewild. Die komt dus dinsdag. Laten we tot die tijd, eensgezind handelen, samen er de schouders onder blijven zetten (zoals we al 2 weken doen nu) en handelen conform dit besluit.