Nieuws

PO-Raad in de media over passend onderwijs, de Wwz en het verbod van ranja op scholen

Het AD schreef over het lage vertrouwen in passend onderwijs. Zo zou slechts 3 procent van de leraren op basis- en middelbare scholen twee jaar na de invoering nog geloven in passend onderwijs. Ook heeft 43 procent van de leraren in het primair onderwijs er geen vertrouwen in dat zorgleerlingen beter af zijn in een gewone klas. De reactie van de PO-Raad is dat scholen aangeven dat passend onderwijs een complex proces is. Ook is de werkdruk onevenredig toegenomen door de stille bezuinigingen. Er is meer tijd en geld nodig om de zorg voor alle leerlingen terug te krijgen.

Wet Werk en Zekerheid (Wwz)
Ook heeft de PO-Raad haar reactie gegeven op de Wwz in de Stentor van afgelopen vrijdag. Zo zijn tientallen scholen, door de komst van de Wwz, genoodzaakt om vertrouwde invalkrachten vlak voor de zomer naar huis te sturen. Dit tot verdriet van de leerlingen en verbazing van de ouders. Zoals de PO-Raad consequent heeft aangegeven is de Wwz voor het primair onderwijs een slechte zaak.

‘Ranjaverbod’
Tot slot heeft Metro een artikel gepubliceerd over het verbod van suikerhoudende dranken op scholen. Het voedingscentrum heeft deze oproep gedaan om overgewicht van kinderen tegen te gaan. De PO-Raad ziet het niet als haar taak om dit soort adviezen om te zetten in algehele regels voor alle scholen. Woordvoerder Ad Veen: „We vinden het uitstekend dat sommige scholen deze stap al hebben gemaakt en hopen dat andere scholen het overnemen, maar het hoort bij de vrijheid van scholen om daar zelf voor te kiezen”.
 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten