Nieuws

Denk mee over afspraken digitale onderwijsmiddelen

Binnen Edu-V maken scholen en leveranciers afspraken over digitale gegevensuitwisseling. Wil je hierover meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep van Edu-V. De eerste bijeenkomst is op 11 oktober. 


De afspraken die binnen Edu-V worden gemaakt moeten bijdragen aan de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Ecosysteem voor digitale onderwijsmiddelen

Door afspraken te maken ontstaat er een ecosysteem waarbinnen scholen en leveranciers op een veilige en eenvoudige manier gegevens uitwisselen. Er worden afspraken gemaakt over onder andere juridische, technische, functionele en operationele aspecten van gegevensuitwisseling.

Waarom zijn afspraken belangrijk?

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. 

Het is op dit moment nog niet precies aan te geven welke concrete nieuwe afspraken binnen Edu-V gemaakt gaan worden. Daar gaan de partners en betrokkenen samen keuzes in maken.

Klankbordgroep

De klankbordgroep van Edu-V heeft een belangrijke functie. Voorlopige afspraken over digitale gegevensuitwisseling worden aan deze groep getoetst. Sluiten de afspraken aan bij de praktijk? En zijn ze logisch en toepasbaar? Iedereen die werkzaam is in het onderwijs kan zich aanmelden. 

De input van scholen en leveranciers is ontzettend belangrijk. Want dankzij die input worden de afspraken nog beter afgestemd op de dagelijkse praktijk. Zodat leerkrachten, docenten, scholieren en studenten in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs straks met minder inspanning en risico gebruik kunnen maken van digitale toepassingen in het onderwijs.

Eerste bijeenkomst

Tijdens de  eerste bijeenkomst hoor je meer over wat de rol is van de klankbordgroep. Er wordt toegelicht waar het programma staat, hoe de afspraken tot stand komen, en de eerste afspraken die in de maak zijn worden getoetst.  

Denk mee. Praat mee. En meld je aan voor de klankbordgroep. Na je inschrijving, ontvang je direct een uitnodiging voor de online bijeenkomst van 11 oktober.
 

logo edu-v groen vinkje
Verhalen bij dit praktijkvoorbeeld

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten