Nieuws

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonimisering

Op 28 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel pseudonimisering als hamerstuk afgedaan. Dit betekent dat de wet het mogelijk maakt dat scholen een pseudoniem (keten iD) bij digitale leermiddelen kunnen toepassen. Het werken met het keten iD is een maatregel die de privacy van leerlingen bevordert. Over het gebruik van het keten iD maakt de PO-Raad nadere afspraken met betrokken leveranciers.

Meer weten over het keten iD? Lees ons eerdere bericht