Nieuws

Privacy goed regelen: belangrijk en ingewikkeld

In het onderwijs wordt steeds meer op privacy gelet. Wel valt er nog veel te verbeteren, blijkt uit een enquête onder zo’n negentig psychologen, pedagogen en onderwijskundigen. Zo schiet de kennis over privacywetgeving nog tekort waardoor dossiers van leerlingen niet overal voldoende beveiligd opgeborgen liggen. Ook zou onderwijspersoneel mondeling te veel informatie over leerlingen delen. Besturen, schoolleiders en docenten doen dit vaak onbedoeld, zeggen de geënquêteerden. De enquête werd uitgevoerd door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De PO-Raad vindt het uitermate belangrijk dat de privacy van leerlingen goed wordt beschermd. Hoewel de meeste scholen hier ook zorgvuldig mee omgaan is iedere leerling waarbij dit niet goed gaat, er een te veel. 
Het beschermen van de privacy wordt steeds belangrijker nu scholen met steeds meer digitale systemen en leermiddelen werken. Dat maakt het tegelijkertijd ook steeds complexer om dit goed te regelen waardoor het voor een school ook steeds moeilijker wordt te overzien wat de risico’s zijn en waar het veiliger moet.

Als het gaat om fysieke uitwisseling van gegevens is er de afgelopen jaren in het onderwijs gestimuleerd dat leraren en besturen met elkaar en bijvoorbeeld jeugdhulp samenwerken om leerlingen goede zorg en ondersteuning te bieden. Scholen zijn zich niet altijd bewust van de risico’s hierbij voor de privacy.

Daarom helpt de PO-Raad hen die privacy beter te regelen. Onlangs sloten PO-Raad en VO-raad met uitgeverijen en leveranciers een nieuw convenant privacy met een bijbehorend modelbewerkersovereenkomst. Daarmee kunnen scholen goede afspraken maken met uitgeverijen en leveranciers. Dit najaar organiseren PO-Raad en VO-raad samen met NVO en NIP workshops tijdens districtsbijeenkomsten passend onderwijs. Deze workshops gaan vooral over de privacy bij individuele leerlingondersteuning.

Hoe regel je privacy goed?

Wees u ervan bewust dat delen van informatie, hoe goed bedoeld ook, niet altijd zomaar mag. Zo mag een schoolleider of ib'er bijvoorbeeld geen diagnostisch onderzoek inzien zonder toestemming van ouders. De Autoriteit Persoonsgegevens biedt op haar website een overzicht van alle regels en behandelt veelgestelde vragen en antwoorden. Speciaal voor het onderwijs heeft Kennisnet handige artikelen en tips verzameld. Kijk ook eens in onze Toolbox ICT voor praktische hulpmiddelen of kom op 7 oktober naar de conferentie Informatiebeveiliging en privacy van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad

Op de website privacyconvenant.nl is meer informatie te vinden over het convenant privacy. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten