Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor snel internet van start

Vanaf 1 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. De overheid vergoedt de helft van de kosten, na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500. De Regeling ‘toekomstvast internet po en vo’ geldt alleen voor scholen die nu gebruik maken van een koperverbinding. De PO-Raad en VO-raad zijn positief over de nieuwe regeling, maar zien die als een druppel op een gloeiende plaat. De sectorraden blijven erop hameren dat er forsere investeringen nodig zijn om ICT in het onderwijs echt toekomstbestendig te maken.

In totaal komen er 465 po- en vo-scholen in aanmerking voor de Regeling toekomstvast internet po en vo. Zij kunnen een subsidie aanvragen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding in de periode van september 2017 tot en met oktober 2019. Deze verbinding moet minimaal 500 mbps download- en 40 mbps uploadsnelheid kunnen bereiken.

Bij een offertebedrag tot € 15.000 vergoedt de overheid de helft van de kosten, verminderd met een drempelbedrag van € 2.500. Boven de € 15.000 geldt een vergoeding van 60 procent van de aanlegkosten. Begin dit jaar werd de regeling al aangekondigd in de voortgangsrapportage van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Méér nodig voor een digitale toekomst

De PO-Raad en VO-raad zijn positief over de nieuwe regeling, maar vinden dat er grotere investeringen nodig zijn om ICT in het onderwijs echt toekomstbestendig te maken. In het rapport Doordacht Digitaal eerder dit jaar, kwam de Onderwijsraad tot dezelfde conclusie: ,,De overheid moet scholen meer ondersteunen in de randvoorwaarden voor digitalisering.”

Wat de PO-Raad en VO-raad betreft, gaat het daarbij om een adequate toekomstbestendige digitale infrastructuur maar ook om toereikende financiële middelen en een verlaging van de btw op digitale leerboeken. Helaas dekt de subsidie voor toekomstvast internet slechts een deel van de kosten voor scholen en geldt deze maar voor een beperkte groep.

Aanvraag doen

Op deze website kunt u kijken of uw school in aanmerking komt voor de subsidie. Daar kunt u ook zien of er een school in de buurt is om een gezamenlijke aanvraag mee te doen. Op die manier krijgt u een extra vergoeding van twintig procent bovenop het subsidiebedrag. De exacte voorwaarden en alle achtergrondinformatie vindt u op de website van DUS-I.

Ondersteuning nodig?

De Regeling Toekomstvast internet loopt ruim twee jaar. Dat betekent dat u tijd kunt nemen om te onderzoeken wat uw school echt nodig heeft, welke investeringen wenselijk zijn en wat voor kosten daar tegenover staan.

Vindt u ondersteuning daarbij wenselijk? Het project Slimmer leren met ICT biedt verschillende mogelijkheden.