Nieuws

Evidence-informed werken als schoolbestuur: waar begin je?  

Onderwijsprofessionals weten vaker de weg te vinden naar inzichten uit de wetenschap. Een goede ontwikkeling, want evidence-informed werken draagt bij aan het verrijken van het onderwijs. Ook maken steeds meer schoolbesturen werk van een onderzoekende cultuur op scholen. Welke initiatieven zijn er in het land genomen? En wat kun je als schoolbestuur doen om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek op jouw school of scholen te versterken?      

De afgelopen jaren heeft de PO-Raad zich ingezet voor een sterke verbinding tussen onderwijs en onderzoek. In het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’ is gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid, vindbaarheid en toepasbaarheid van kennis uit onderzoek voor onderwijsprofessionals. Samenwerking, gelijkwaardigheid en co-creatie bleken hierbij belangrijke succesfactoren. 

In de praktijk zien we steeds meer samenwerking tussen scholen en schoolbesturen met hogescholen en universiteiten. Bijvoorbeeld binnen regionale Kennisagenda’s waar vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk op basis van wetenschappelijk onderzoek beantwoord worden. Zo is recentelijk de Rotterdamse Kennisagenda gelanceerd. Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het opzetten van een regionale Kennisagenda is er onder andere een handreiking ontwikkeld. Deze vind je op de website van het Platform Samen Onderzoeken

Ook zien we schoolbesturen krachten bundelen om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het evidence-informed verrijken van hun onderwijs. Zo zijn er vier gratis boeken ontwikkeld over relevante thema’s als leesonderwijs, rekenonderwijs, gelijke kansen en inzichten uit de cognitieve psychologie. En goed nieuws, het vijfde boek is inmiddels in ontwikkeling en zal in de loop van dit jaar verschijnen.   

Leergang Onderzoeksmatig besturen    

Inmiddels is ook de derde editie van de leergang Onderzoeksmatig besturen van start gegaan. Zo’n tien tot vijftien schoolbesturen leren hier met en van elkaar over het ontwikkelen van een integrale visie op onderzoeksmatig werken en het stimuleren van een onderzoekende cultuur op scholen. De PO-Raad vindt het belangrijk om schoolbesturen te faciliteren bij hun ontwikkeling op dit thema. De leergang is voor de derde keer volgeboekt. De PO-Raad kijkt of er een vierde editie plaats kan vinden in het najaar. 

Zelf aan de slag? 

Wil je ook starten met het ontwikkelen van een onderzoekscultuur op jouw school of scholen? Maak dan gebruik van de gratis leeromgeving Onderzoekscultuur. De leeromgeving is bedoeld voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders die op een systematische en effectieve manier willen werken aan onderwijsverbetering.  
 
Speciaal voor samenwerkingsverbanden organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs, in samenwerking met lector Anje Ros een webinar over de principes van evidence-informed werken en hoe je als samenwerkingsverband met onderzoekmatig en cyclisch werken aan de slag kunt rond onderwijsverbetering. Meer info en aanmelden

Meer lezen over evidence-informed onderwijs? Bezoek onze themapagina

Kinderen vergrootglas boom

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten