Nieuws

Subsidie voor onderwijsonderzoek

Netwerken die onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in hun regio kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Het NRO stelt voor dit onderzoek in totaal 6,6 miljoen euro beschikbaar. Het is de eerste call for proposals uit de nieuwe onderzoeksprogrammering van het NRO. De PO-Raad is blij dat met dit initiatief de kennisinfrastructuur en regionale kennishubs worden versterkt.

Bij deze call kunnen alleen bestaande regionale netwerken een aanvraag indienen. Daarin werken onderzoekers van universiteiten of hogescholen samen met praktijkprofessionals uit de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs , voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Ook medewerkers van beleidsorganisaties of onderwijsadviesbureaus kunnen deel uitmaken van zo’n netwerk.


Bestaande netwerken verstevigen

De subsidie is bedoeld om onderzoek te doen naar een relevant onderwijsvraagstuk in de regio. En om de resultaten uit het onderzoek zoveel mogelijk te delen en te benutten. Daarnaast moet het gezamenlijk uitvoeren van het onderzoek ook de bestaande samenwerking binnen het netwerk verstevigen.

De 6,6 miljoen euro wordt gelijkelijk verdeeld over de sectoren; voor vve/po, vo en mbo is elk 1,65 miljoen euro beschikbaar. De resterende 1,65 miljoen euro is bestemd voor sector-overstijgende projecten. Per project kan maximaal 550.000 euro worden aangevraagd. De netwerken dienen minimaal 10 procent van het aangevraagde bedrag zelf bij te leggen.


Aanvraagprocedure

Netwerken die subsidie willen aanvragen, dienen dit uiterlijk 18 januari 2022 kenbaar te maken via een intentieverklaring. De call werkt met vooraanmeldingen (verkorte aanvragen). De uitgewerkte aanvragen moeten 15 september worden ingezonden, waarna ze worden beoordeeld. Begin 2023 ontvangen de netwerken bericht of hun aanvraag is toegekend; is dat positief, dan kunnen ze van start. De precieze procedure is na te lezen in de call for proposals.

Het onderzoek door regionale netwerken vormt de zogenoemde tweede lijn in de onderzoeksprogrammering van het NRO voor 2021-2024. Landelijke thema’s op basis van de Kennisagenda voor het onderwijs en de Strategische Kennisagenda OCW vormen de eerste lijn. Een derde lijn is die naar begeleidend onderzoek bij onderwijsinnovaties door netwerken van scholen.
Lees meer over de drie lijnen van de NRO-onderzoeksprogrammering.
 

Onderwijs en onderzoek

Lees hier meer over hoe de PO-Raad samenwerking tussen onderwijs en onderzoek stimuleert. 

Groepje kinderen overlegt

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten