Nieuws

Aantal zij-instromers in het primair onderwijs verdubbeld 

Het aantal werknemers uit andere sectoren die de overstap willen maken naar het primair onderwijs en als leraar aan de slag willen, is verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO). Diverse media waaronder Radio 1 en het AD hebben hier aandacht aan besteed. Een positieve ontwikkeling want door het lerarentekort zijn nieuwe leraren hard nodig. Bovendien brengen zij-instromers andere vaardigheden de school in. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en meer diversiteit in de lerarenteams. 

De PO-Raad heeft de afgelopen jaren met succes gelobbyd voor verhoging van de subsidie hiervoor zodat meer schoolbesturen een zij-instromer aan kunnen stellen. Met de subsidie van 20.000 euro per zij-instromer kan het bestuur een deel van de kosten voor het begeleiden en opleiden van de zij-instromer betalen. De daadwerkelijke kosten voor schoolbesturen liggen in de praktijk nog een stuk hoger. 

Wat is een zij-instromer?

Een zij-instromer is hbo of wo gediplomeerd en werkzaam in een andere sector. Na het behalen van een geschiktheidsonderzoek mag hij of zij direct voor de klas staan. De zij-instromer ontvangt gedurende twee jaar begeleiding en scholing op maat. Binnen deze twee jaar moet de zij-instromer een bekwaamheidsonderzoek met goed gevolg afronden.

Randvoorwaarden en ontwikkelpunten

Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er voldoende capaciteit op de school is om de zij-instromer op de werkvloer te kunnen begeleiden. Dit is in tijden van een lerarentekort een lastige opgave voor veel schoolbesturen. Ook is de werving en selectie van zij-instromers vaak zeer arbeidsintensief. Het goed opleiden en begeleiden van zij-instromers vraagt om nauwe afstemming tussen schoolbesturen, lerarenopleidingen, studenten en leraren. Om de opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de achtergrond en behoefte van de zij-instromer blijft het vergroten van maatwerk en flexibiliteit in de opleidingsroutes een belangrijk ontwikkelpunt. 

De PO-Raad is blij met het groeiende animo om als zij-instromer in het primair onderwijs te werken. Ondanks de verhoging is de subsidie helaas ontoereikend om alle aanvragen te kunnen subsidiëren. De PO-Raad hoopt dat het Minister Slob lukt om voor het komende jaar voldoende middelen beschikbaar te stellen. 

Meer informatie over zij-instroom

Lees onze publicatie over zij-instroom met verhalen uit de praktijk en achtergrondinformatie.