Nieuws

Christelijke Hogeschool Ede laat afgestudeerden lerareneed afleggen

De Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede heeft als eerste lerarenopleiding in Nederland afgestudeerden een lerareneed laten uitspreken, zo bericht onder andere de Volkskrant vandaag. Door de eed uit te spreken beloven recent afgestudeerden dat zij ,,als leraar basisonderwijs hun ervaringen en talenten zegenrijk zullen inzetten voor het ontsluiten van talenten van leerlingen''. 

Naast dat het een waardige afsluiting van de opleiding is, ziet de school het ook als politieke boodschap. In het onderwijs zou het volgens de school namelijk erg om toetsresultaten en handelingsplannen draaien. ,,Wie als leraar wil overleven, moet een goede bureaucraat zijn. Daar wilden we iets tegenover stellen. Dus hebben we ons afgevraagd: wat zijn de eigenschappen van een goede leerkracht?'', aldus opleidingsdirecteur Van Velsen in de krant.