Nieuws

Kamerdebat leraren: verruiming ketenregeling Wet werk en zekerheid is mogelijk

De PO-Raad is blij dat minister Arie Slob (Onderwijs) vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor het primair onderwijs mogelijkheden ziet voor de verruiming van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daardoor kunnen zieke leraren in het primair onderwijs gemakkelijker vervangen worden. Slob deed deze uitspraak in het Algemeen Overleg over leraren: ,,De herziening van de Wwz gaat nog wel even duren. Ik hoop op 2019, maar het zou ook 2020 kunnen worden. Nu is verruiming mogelijk tot drie maanden. De sociale partners zijn nu aan zet bij het vragen van een verruiming bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vooruitlopend op nieuwe wetgeving.’’

Wet werk en zekerheid

De PO-Raad maakt zich al jaren hard voor deze verruiming. Onlangs nog vroeg de sectororganisatie de Tweede Kamer per brief om vaart te maken met de nieuwe wetgeving die in het regeerakkoord is aangekondigd. Door die wet kunnen scholen alle beschikbare invallers in het primair onderwijs inzetten. Met het oplopende lerarentekort is dit van groot belang.

Lerarenregister

De Tweede Kamer sprak tijdens het debat ook over het Lerarenregister. De PO-Raad heeft haar zorgen geuit over het gebrek aan draagvlak, flinke administratieve lasten en implementatieproblemen rondom het register. Het lijkt de sectororganisatie dan ook een goed plan om het Lerarenregister on hold te zetten tot de problemen zijn opgelost.

Minister Slob geeft toe dat het Lerarenregister opstartproblemen heeft gekend. Maar hij wil het Lerarenparlement (voorheen afvaardiging Deelnemersvergadering) dat gaat over het Lerarenregister een nieuwe kans geven om met ondersteuning van de Onderwijscoöperatie met andere plannen te komen. Kamerlid Paul van Meenen (D66) is van plan een motie in te dienen over de implementatie van het Lerarenregister: ,,Ik heb mijn zorgen eerder geuit over het Lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Dit register is niet van, voor en door de leraren. Het Lerarenregister gaat op deze manier ook nooit genoeg draagvlak krijgen onder leraren.’’ Kamerleden Michel Rog (CDA), Peter Kwint (SP) en Rudmer Heerema (VVD) hebben aangegeven de motie van Paul van Meenen met belangstelling tegemoet te zien.