Nieuws

Kennisrotonde ook in 2017 beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals

De Kennisrotonde, het online loket voor de beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs, gaat ook volgend jaar verder. Na een succesvolle evaluatie van de pilot heeft het Ministerie van OCW besloten de subsidiëring te continueren. De Kennisrotonde voorziet in de behoefte om vragen van onderwijsprofessionals uit de onderwijspraktijk op basis van wetenschappelijk onderzoek te beantwoorden.

Sinds de start van de pilot begin 2016 zijn er ruim 130 vragen aan de Kennisrotonde gesteld. Bijna de helft is met een gemiddelde waardering van 7,7 voor de bruikbaarheid beantwoord. Ook Sacha Schrier, leerkracht aan Montessorischool De Amstel, is positief: „Door een vraag in te dienen bij de Kennisrotonde krijg je een wetenschappelijke onderbouwing of misschien wel ontkrachting van wat je instinctief denkt te weten. Ik denk dat het van belang is dat ‘mythes’ in het onderwijs worden onderzocht op waarheid en dat onderwijs wordt aangepast op bewezen effectieve methodes. De Kennisrotonde helpt daarbij.”

De PO-Raad is groot voorstander van het ontwikkelen en ontsluiten van wetenschappelijke kennis binnen de sector. Simone Walvisch over de Kennisrotonde: „Het toepassen van wetenschappelijke kennis verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij is het van belang dat deze kennis niet alleen toepasbaar maar ook toegankelijk is. De Kennisrotonde geeft antwoord op vragen uit de dagelijkse praktijk en geeft alle professionals binnen het onderwijs, op laagdrempelige wijze, toegang tot deze kennis. Zo krijgen zij de mogelijkheid om hun onderwijs te verbeteren op basis van kennis over wat werkt en wat niet werkt.”

Hoe werkt de Kennisrotonde?
Onderwijsprofessionals lopen in de dagelijkse praktijk regelmatig tegen vragen aan waarbij er behoefte is aan een wetenschappelijk onderbouwd antwoord. Vaak ontbreekt het hen aan tijd of is het onduidelijk waar het antwoord te vinden is. De Kennisrotonde biedt hier uitkomst. Onderwijsprofessionals kunnen hun vraag online indienen op www.kennisrotonde.nl. Vervolgens gaan medewerkers van de Kennisrotonde, na het verhelderen van de vraag, op zoek naar het antwoord. Eerst wordt er gezocht in bestaande literatuur of worden deskundigen geraadpleegd. Bieden deze bronnen geen of onvoldoende antwoord? Dan wordt er gekeken of aansluiting op reeds lopend onderzoek mogelijk is of wordt er nieuw onderzoek gestart. Het antwoord op de ingediende vraag wordt zo beknopt en helder mogelijk geformuleerd en op www.kennisrotonde.nl geplaatst. Op deze manier wordt een kennisbank gecreëerd die beschikbaar is voor alle professionals binnen het onderwijs.

Over de Kennisrotonde
De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Met het loket willen de partijen één centrale plek creëren voor de snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk, en voor het onderwijs relevante wetenschappelijke kennis beter ontsluiten.