Nieuws

Leveranciers leveren oplossingen voor alle leerlingen in het PO

Om scholen te ondersteunen in het geven van onderwijs op afstand, is door de gezamenlijke educatieve marktpartijen gewerkt aan drie oplossingen. 

  1. Thuisgebruik digitale licenties
    Eerder deze week stelden de marktpartijen digitale licenties beschikbaar voor thuisgebruik via Basispoort. Dat betekent dat leerlingen van alle scholen die al digitaal werken sinds deze week hun licenties ook thuis kunnen gebruiken.
  2. Licenties aanvullend op lesmethode
    Sommige scholen werken niet digitaal, maar willen dat in deze periode wel doen. Deze scholen kunnen digitaal lesmateriaal – aanvullend op de gebruikte lesmethode – voor alle leerlingen aanvragen. Uitgevers van leermiddelen stellen de digitale licenties hiervoor momenteel kosteloos ter beschikking.
  3. Afstandsonderwijs zonder digitale licenties
    Voor scholen die gebruik willen blijven van werkboeken zijn de materialen door de leverancier in PDF beschikbaar gemaakt. Deze zijn te vinden op de websites van de uitgeverijen en schoolleveranciers.

Op dit moment worden onderwijsinstellingen in het PO door hun schoolleverancier benaderd over de mogelijkheden om lesgeven op afstand zo goed mogelijk te faciliteren.

Faq

De leveranciers zullen snel aanvullende informatie over het aanbod van de gezamenlijke marktpartijen geven. Kennisnet zal deze publiceren op po.lesopafstand.nl, onder het kopje ‘leermiddelen/FAQ aanvullend materiaal’.

Privacy

Let bij het ontvangen van tijdelijke digitale licenties op de privacy van uw leerlingen. Onder het kopje ‘IBP bij les op afstand’ via de website po.lesopafstand.nl (zie het linkermenu) legt Kennisnet uit waar u op moet letten bij het afsluiten van overeenkomsten.

Maak gebruik van wat er al is

We zien dat scholen op dit moment veel aanbiedingen van educatieve uitgeverijen ontvangen die gericht zijn op les op afstand. Wij adviseren om hier zorgvuldige afwegingen in te maken. Laat leerlingen zoveel mogelijk gebruik maken van al beschikbare digitale leermiddelen en oefenprogramma’s. Geef waar mogelijk instructies via de elektronische leeromgeving. Wordt al een platform gebruikt, benut dan de mogelijkheden die de huidige leverancier biedt optimaal.

Ondersteuning bij les op afstand

Op veel plekken wordt op dit moment gewerkt aan het geven van lessen op afstand om zo het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan. In dit bericht vind je een overzicht van initiatieven die lopen om dit proces te ondersteunen.