Nieuws

Oplossingen voor het lerarentekort onder de loep: gratis opleiding

‘Betaal studenten die minimaal vijf jaar in het onderwijs blijven werken hun studieschuld terug.’ Dat voorstel doet PvdA-coryfee Hedy d’Ancona om meer studenten naar de lerarenopleidingen te trekken en zo het snel stijgende lerarentekort terug te dringen. Goed plan? Vanavond reageert minister Jet Bussemaker (Onderwijs) op het idee in ‘Met het Oog op Morgen’ op Radio 1.

De PO-Raad vindt het idee sympathiek. Zij denkt namelijk dat geld zeker een rol speelt bij het kiezen van een opleiding. Vwo’ers, maar ook havisten zien immers dat zij in andere beroepen veel meer kunnen verdienen. De mensen die nu kiezen voor een carrière in het basisonderwijs doen dit weliswaar niet voor het geld, maar dat neemt niet weg dat anderen die keuze níet maken (of het basisonderwijs vroegtijdig verlaten) omwille van het geld.

De vraag is wel of de sector er iets mee opschiet als mensen na vijf jaar alsnog het onderwijs verlaten. Daarom moet óók het salaris van de leerkrachten omhoog.

Zet dit plan zoden aan de dijk?

Het terugbetalen van studieschuld is een reëel probleem voor beginnende leerkrachten. Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal oud-studenten dat moeite heeft om hun lening terug te betalen de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Deze oplossing zal door studenten en starters dan ook zeer gewaardeerd worden en zal zeker nieuwe studenten trekken, verwacht de PO-Raad.

De vraag is wel of de sector er iets mee opschiet als mensen na vijf jaar (wanneer de studieschuld hen is kwijtgescholden) alsnog het onderwijs verlaten. Daarom moet ook het salaris van de leerkrachten omhoog, vindt de PO-Raad. Zij vindt het niet uit te leggen dat leraren in het voortgezet onderwijs met een vergelijkbare opleiding twintig procent meer verdienen.

Maar je wilt toch dat mensen vanuit intrinsieke motivatie voor het beroep kiezen?

De PO-Raad verwacht niet dat met het terugbetalen van een studieschuld mensen in grote getale met de verkeerde motieven zullen beginnen. Maar het credo ‘het is een roeping’ smoort op dit moment de discussie, vindt de PO-Raad. Ook wanneer het je roeping is, verdien je immers een eerlijk salaris.

Toch klopt het dat het terugdringen van het lerarentekort niet alleen een kwestie van geld is. Het vak moet in de volle breedte aantrekkelijker gemaakt worden. Dat gaat niet alleen over geld, maar ook over het terugdringen van werkdruk en daarmee samenhangende onnodige bureaucratie. Over zoveel mogelijk autonomie terugleggen bij de leerkracht, voldoende professionele ruimte en een uitdagend carrièreperspectief.

En wat doet zo’n financiële prikkel met de kwaliteit van de leraar?

Het vergroten van de vijver waar uit gevist kan worden is an sich niet slecht voor de kwaliteit. Wel worden goede selectie door de lerarenopleidingen en een hoogwaardig opleidingsaanbod nog essentiëler dan ze nu zijn.

Conclusie?

Prima plan om hiermee meer studenten te trekken, maar het is niet de enige knop om aan te draaien.

Meer lezen over het lerarentekort en de acties van het PO-front?

In de media is momenteel veel aandacht voor alternatieve oplossingen voor het lerarentekort. Ook de PO-Raad zal de komende maanden verschillende oplossingen voor het lerarentekort onder de loep nemen en reageren op de alternatieven die door de media soms als ‘het gouden ei’ gepresenteerd worden.