Blog

Rinda den Besten: Een prikkelende week

Terwijl ik dit schrijf, hebben 129.106 mensen de petitie ondertekend voor een beter salaris en minder werkdruk voor leraren in het po. Slechts veertigduizend stemmen zijn nodig om de Tweede Kamer erover te laten spreken. Op de basisschool van mijn dochters, onder ouders, maar ook onder leraren in het vo: overal waar ik kom, hoor en zie ik veel steun voor onze sector. Voor zover ik weet kwamen nog nooit eerder zoveel mensen op voor de positie, het werkplezier en de waardering van onze PO-leerkrachten.

En daar blijft het niet bij. Over precies twee weken, op 27 juni, starten leerkrachten in heel Nederland een uur later met hun les. Een unieke gebeurtenis. Die dag wordt de petitie van het PO-front aangeboden aan politiek Den Haag. Ik hoop dat alle scholen meedoen en dat ook ouders de actie ondersteunen. Mijn advies aan scholen: leg goed uit waaróm dit nodig is. Dat als er niets verandert, er over een paar jaar amper meer een leerkracht te vinden is en kinderen verdeeld moeten worden over andere klassen, of erger nog: veel vaker naar huis gestuurd zullen worden. 

Vanaf volgend schooljaar zullen basisschoolleraren meer gaan verdienen. Daar staat tegenover dat ze op respect stevig zullen worden gekort - De Speld

Als we De Speld mogen geloven zullen de prikacties effect sorteren. En als íemand verstand heeft van prikacties, dan zijn het wel de satiremakers van De Speld. Hoe toevallig, aanstaande vrijdag 16 juni zijn ze te gast op ons congres. Ongetwijfeld gaat het dan ook over geld, werkdruk en status. Voor de enkeling die hen (nog) niet volgt, citeer ik hierbij even het ‘nieuws’ van afgelopen weekend:

‘De roep van basisschoolleraren om meer salaris en respect heeft (deels) effect gehad. Vanaf volgend schooljaar zullen basisschoolleraren meer gaan verdienen. Daar staat tegenover dat ze op respect stevig zullen worden gekort.

Sander Dekker, demissionair staatssecretaris van Onderwijs: ,,Het kabinet probeert al vier jaar om te bezuinigen op respect voor docenten, ik ben blij dat het nu eindelijk gelukt is. Nu we het gebrek aan respect kunnen compenseren met een beetje geld, kan ik mij eindelijk denigrerend uitlaten over docenten zonder dat iedereen over me heen valt.”’

Laat staatssecretaris Dekker nu óók aanwezig zijn op ons congres 16 juni. Dat belooft vuurwerk!

Ondertussen stromen bij ons de vragen binnen van schoolbestuurders hoe ze om moeten gaan met de prikactie en een eventuele staking in het najaar: Mag ik het salaris doorbetalen? Wie is verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen: ouders of de school? Wat doe ik als een enkele leerkracht wél wil werken? Op al die vragen geven wij antwoord op onze site. Ook vindt u hier een voorbeeldbrief om aan ouders te sturen. Op pofront.nl staan allerlei ideeën hoe scholen op ludieke wijze vorm kunnen geven aan de prikactie. Deze creativiteit en betrokkenheid vind ik zó typerend voor onze sector. Daarmee laat je zien: ik doe dit niet alleen voor mezelf, ik doe dit bovenal voor de kinderen.

Het is het mooiste beroep ter wereld, zegt Thijs Roovers. En als je het mij vraagt ook het belangrijkste.

Je werk neerleggen doe je niet zomaar, en al helemaal niet in het primair onderwijs. Hier gaat een hele geschiedenis aan vooraf, waarin wij op verschillende manieren probeerden het tij te keren. Zo stuurden wij een jaar geleden samen met de vakbonden een brandbrief voor meer salaris aan de Tweede Kamer. We proberen op allerlei manieren de werkdruk te verlagen en doen serieuze pogingen om het beroep aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld vwo’ers (met de introductie van de universitaire bachelor) en zij-instromers (via Arbeidsmarktplatform po).

Maar het water staat de sector nu echt aan de lippen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen die niet meer garanderen als er straks geen goede en gemotiveerde leraren voor de klas staan. Thijs Roovers van PO in actie zegt het iedere keer: het is het mooiste beroep ter wereld, en als je het mij vraagt ook het belangrijkste. Daarom ondersteunen wij deze prikactie en vragen we dat ook aan onze leden.

Ik kijk er naar uit om 15 en 16 juni met u in gesprek te gaan over deze prikactie én het vervolg. We zijn al zo ver gekomen, nu moeten we doorpakken. Het zou niet voor het eerst zijn dat een nieuwsbericht van De Speld werkelijkheid wordt… Dus laten we hopen dat ze 16 juni nóg beter nieuws voor ons in petto hebben. En laten we samen zorgen dat de teller dan over de 200.000 is!