Nieuws

Subsidieregeling lerarenbeurs 2021-2022 aangepast

De subsidieregeling Lerarenbeurs is voor het studiejaar 2021-2022 gewijzigd. Afgelopen jaar is een deel van de aanvragen afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt. Belangrijkste wijziging is dat de afgewezen aanvragen in 2011-2022 met voorrang worden toegekend. 

In totaal stelt het ministerie van OCW 14.290.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs. OCW hanteert de volgende volgorde van toekenning:

  1. herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar);
  2. initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond;
  3. (nieuwe) initiële aanvragen.

Volgens een berekening van OCW kunnen alle herhaalaanvragen en aanvragen die in 2020 zijn afgewezen worden toegekend. Er blijft dan naar schatting nog een bedrag van circa 2,4 miljoen euro over voor nieuwe aanvragen. Dit betekent dat zo’n 120 tot 150 nieuwe aanvragen kunnen worden gehonoreerd, afhankelijk van de gemiddelde kosten per aanvraag. 

Coulanceregeling verlengd

Het coronavirus heeft ook invloed op de professionalisering van leraren. Om deze reden wordt de coulanceregeling verlengd. Dit betekent onder andere dat leraren maar vijf in plaats van vijftien studiepunten hoeven te behalen. Zo wordt het risico op het terugbetalen van de lerarenbeurs verkleind. 

Impuls voor de ontwikkeling van leraren

De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven. Bovendien draagt de Lerarenbeurs bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. De PO-Raad roept het komend kabinet dan ook op om te zorgen voor structurele, duurzame oplossingen. 

De aanvraagperiode voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021; hierdoor weten de indiener en het schoolbestuur sneller waar zij aan toe zijn. Leraren kunnen een aanvraag indienen via de website van DUO

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten