Nieuws

PO-front in huidige vorm stopt

De partijen van het PO-front hebben afgesproken om de samenwerking in de huidige vorm te stoppen.

Anderhalf jaar hebben de partijen gezamenlijk hun focus gericht op een eerlijk salaris voor leraren en extra middelen voor werkdruk. Het was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties, waarmee veel is bereikt (270 miljoen voor salarissen en 430 miljoen om werkdruk te bestrijden).

Naast de focus op de lerarensalarissen en werkdrukmiddelen gaat de PO-Raad zich nu ook richten op een betere beloning van leidinggevenden en ondersteuners. Tot verbreding van de claim hoort ook het inhalen van tekorten op de lumpsumbekostiging (materiele instandhouding), het ongedaan maken van bezuinigingen op de onderwijsachterstandsmiddelen, het schrappen van de bezuiniging (doelmatigheidskorting) en verdere investeringen in de kwaliteit van onderwijs (oa investeringen in huisvesting, meer en betere voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen), op schoolniveau en bovenschools niveau).

De partijen zullen elkaar blijven steunen op de claim voor goed primair onderwijs. De verschillende partijen zullen zich daarnaast de komende tijd ook op andere onderwerpen richten. Op het moment dat het nodig is, weten ze elkaar altijd snel weer te vinden.