Nieuws

De Monitor: 'Te weinig geld voor onderhoud schoolgebouwen'

De PO-Raad komt uitgebreid aan het woord in een tweeluik van KRO-NCRV De Monitor over de slechte staat van schoolgebouwen. 

Het bedrag dat scholen krijgen voor het onderhoud aan gebouwen is te laag, stelt de PO-Raad in het Monitor-verhaal. ‘De overdracht van het buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur in 2015 is zelden gepaard gegaan met overdracht van middelen bij achterstallig onderhoud.’ Een schoolbestuurder uit Zuid-Holland vertelt: ,,Wij hebben niet gespaard voor een dak van vier à vijfhonderdduizend euro, want dat was niet onze verantwoordelijkheid. De gemeenten hebben die spaarpot ook nooit gemaakt voor de scholen. Of wel: je krijgt een pand, zonder spaarrekening, dat wel voor veel geld moet worden verbouwd." 

In het artikel wordt ook het onderzoek van adviesbureau Berenschot (2017) genoemd, waaruit bleek dat schoolbesturen miljoenen tekort komen voor het onderhoud.

Nieuwe school of renovatie 

De PO-Raad stelt in De Monitor ook de problemen aan de kaak met de bekostiging van renovatie: ‘Renovatie is als term nooit opgenomen in de wet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw. Zo kan een schoolbestuur in een discussie met de gemeente terecht komen: hoe lang blijf je je gebouw in stand houden voordat je nieuwbouw toegekend krijgt? En is renovatie soms niet een betere oplossing? Maar wie is daar dan verantwoordelijk voor? Wie betaalt dat?’ 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheden heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met de PO-Raad een voorstel ingediend bij het Ministerie Van Onderwijs. Het uiteindelijke doel van de PO-Raad is dat het gesteggel tussen gemeenten en scholen over wie wat moet betalen ophoudt: ‘In het voorstel staat onder andere dat renovatie ons inziens minstens 25 jaar levensduurverlengend is en primair de verantwoordelijkheid van de gemeente is.’

Een andere oplossing om de kwaliteit van schoogebouwen te verbeteren, is dat gemeenten meer geld beschikbaar gaan stellen. Vorig jaar kondigde de VNG aan dat gemeenten 40% meer moeten gaan betalen voor nieuwe schoolgebouwen. Of gemeenten dat ook daadwerkelijk doen, is niet duidelijk. 

Lees het volledige artikel van De Monitor 'Te weinig geld voor onderhoud basisscholen' en het bijbehorende artikel ‘Basisscholen vaak te oud voor goed leerklimaat’