Nieuws

Nieuwe versie rekenmodel gemeentefonds uitkering onderwijshuisvesting

Dit rekenmodel geeft schoolbesturen inzage in de hoogte van de uitkering die gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen ten behoeve van onderwijshuisvesting. In de nieuwe versie van het rekenmodel zijn de bedragen voor 2017 geïndexeerd op basis van de meicirculaire 2016. In tegenstelling tot eerdere versies zijn er in deze versie geen uitgaven van gemeenten aan onderwijshuisvesting in te zien. Dit komt omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet langer de begrotingsgegevens opneemt. U kunt uiteraard wel zelf de gegevens uit de gemeentebegroting opzoeken en deze handmatig invoeren. Lees verder