Nieuws

Volkskrant: Leerlingen onnodig in te oude gebouwen

De PO-Raad pleit in de Volkskrant van 28 december om in de wet vast te leggen dat gemeenten en schoolbesturen bij renovatie de kosten verdelen. Gebeurt dat niet, dan ontstaan er de komende jaren problemen, waardoor leerlingen onnodig lang les krijgen in verouderde schoolgebouwen.

De Volkskrant sprak onder andere met de PO-Raad en met HEVO, een adviesbureau dat gemeenten en schoolbesturen adviseert over huisvesting, over problemen rond de huisvesting van basisscholen. De problemen ontstaan doordat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen, terwijl scholen het onderhoud van de panden voor hun rekening nemen. Daartussenin ligt echter een grijs gebied: wie draait op voor een ingrijpende, levensduurverlengende renovatie van een schoolgebouw? "In de huidige situatie ontstaat vaak een patstelling", aldus een woordvoerder van de PO-Raad in de krant. "Veel scholen hebben het budget niet voor een grote upgrade en vragen de gemeente om een bijdrage. Hoewel die daarvan zou profiteren - er hoeft dan immers geen nieuwbouw meer te komen - weigeren veel gemeenten mee te betalen. Ze zijn daartoe wettelijk ook niet verplicht. Gevolg is dat schoolbesturen weinig anders kunnen doen dan nieuwbouw aanvragen. En dan ligt de rekening alsnog op het bordje van de gemeente." Nieuwbouw is echter anderhalf tot twee maal zo duur als renovatie.

De Volkskrant meldt verder dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) het in 2014 nog niet nodig vond renovatie in de wet op te nemen. Hij meende dat gemeenten en besturen daar onderling maar afspraken over moesten maken. Op sommige plekken is dat gelukt, zoals bijvoorbeeld in Utrecht en Den Haag. Daar hebben de gemeenten en de schoolbesturen samen langetermijnplannen gemaakt, waarin ze vastleggen welke gebouwen wanneer vervangen of gerenoveerd worden en hoeveel de partijen daaraan bijdragen.