Nieuws

Zet CO2 -meters in om luchtkwaliteit en temperatuur te monitoren 

Maak je je zorgen over luchtkwaliteit en temperatuur op school? De PO-Raad adviseert schoolbesturen om klaslokalen waar zorgen zijn over het binnenklimaat, toe te rusten met CO2-meters. Met behulp van een CO2-meter kun je de CO2-waarden en temperatuur continu meten. Onderwijspersoneel moet vervolgens goed geïnformeerd worden over hoe zij moeten handelen als de maximumwaarden overschreden worden. 

Extra ventileren of luchten? 

Het gebruik van CO2-meters helpt schoolbesturen inzichtelijk te krijgen wanneer er extra gelucht of geventileerd moet worden om de luchtkwaliteit en temperatuur op orde te brengen. Soms moet het ventilatiesysteem extra hard werken om de luchtkwaliteit weer op een goed niveau te brengen en gebeurt dit vanzelf, maar het kan ook nodig zijn om extra ramen en deuren open te zetten. Het extra luchten kan het beste door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten en doe dit bij voorkeur in de pauzze. Een goed binnenklimaat leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Binnenruimtes ventileren is ook van belang voor het tegengaan van besmettingen met het coronavirus.  

Kosten 

Als je de luchtkwaliteit en temperatuur op school goed in beeld wilt krijgen is het nodig om alle klaslokalen toe te rusten met een CO2-meter. De installatie van een CO2-meter kost gemiddeld 150 euro per lokaal. Een abonnement om de waarden uit te kunnen lezen kost zo’n 12 euro per maand per schoolgebouw. Er kan voor gekozen worden om alleen in de slechtst geventileerde lokalen een CO2-meter te plaatsen of steekproefsgewijs metingen (periodiek) uit te voeren. Scholen die vanaf 2015 zijn gebouwd hebben zijn al voorzien van een CO2-meter in ieder lokaal, dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. 

Onderzoek ventilatie 

Uit verdiepend onderzoek naar ventilatie blijkt dat 29,7% van de scholen in het primair onderwijs niet voldoet aan de minimumeisen met betrekking tot ventilatie. De onderzoekers bevelen aan continu te monitoren op CO2 en de opgaven die er liggen met betrekking tot ventilatie integraal te bekijken. De PO-Raad heeft al eerder aandacht gevraagd om een integrale aanpak van schoolgebouwen. Er moet niet alleen gekeken worden naar ventilatie, maar ook naar andere knelpunten van verouderde schoolgebouwen. Veel schoolgebouwen zijn bijvoorbeeld niet duurzaam, niet geschikt voor inclusief onderwijs en vaak niet passend bij het onderwijsconcept van de school.  

Ondersteuning van Ruimte-OK
Heb je hulp of advies nodig over ventilatie? Benader dan Ruimte-OK, het expertisecentrum en partner van de PO-Raad op het gebied van onderwijshuisvesting. Ruimte-OK helpt scholen en schoolbesturen bij een beter binnenklimaat. Ruimte-OK heeft samen met BOink een app ontwikkeld met een stappenplan en tips voor schonere lucht in school en kinderopvang. De tips geven personeel in onderwijs en kinderopvang handelingsperspectief over hoe je zelf kunt ventileren. Wil je meer informatie over de stappen om tot een optimaal geventileerde school te komen? Kijk dan ook naar de handreiking Optimaal ventileren op scholen. Deze is door ons in samenspraak met de VO-Raad en Kenniscentrum Ruimte-OK opgesteld om te helpen de juiste keuzes te maken richting een goed geventileerde school. Deze handreiking wordt binnenkort geüpdatet zodat ook de informatie over de SUVIS-regeling actueel is. Achterin deze handreiking zit de instructiekaart Optimaal ventileren die in het klaslokaal bij de CO2-meter opgehangen kan worden. 
Kinderen en juf in klaslokaal