Nieuws

Benut de functiemix bij personeelsbeleid

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen extra ondersteuning krijgen bij de verdere inbedding van de functiemix in het personeelsbeleid. Professionele ruimte, diversiteit in teams en persoonlijke ontwikkeling van leraren staan daarin centraal. De ondersteuning bestaat uit een scan van de stand van zaken, uitwisseling van kennis en ervaringen op een regionale bijeenkomst en eventueel individuele ondersteuning op maat. Versterking van de functiemix draagt bij aan een kwalitatieve versterking van het onderwijs.

De functiemix is een belangrijk onderdeel voor het toepassen van functiedifferentiatie, de invulling van nieuwe rollen in de school, het creëren van een uitdagende werkomgeving en het stimuleren van het talent van leraren. De PO-Raad heeft met sociale partners en OCW geconstateerd dat het gebruik van de functiemix echter nog niet overal volledig op gang is gekomen of dat het gebruik erg gericht is op het behalen van de percentages. Dit kan een bewuste keus zijn, maar kan ook betekenen dat het personeelsbeleid bij deze schoolbesturen nog in ontwikkeling is.

Het ondersteuningsaanbod is gericht op een kwalitatieve impuls voor de functiemix. Om schoolbesturen inzicht te geven waar zij staan op HR-gebied in relatie met de functiemix, kunnen ze een korte interactieve vragenlijst invullen. Schoolbesturen krijgen dan een globale indruk van stand van zaken van hun personeelsbeleid.

Schoolbesturen kunnen elkaar ook verder helpen bij het gebruik van de functiemix en de ontwikkeling van het personeelsbeleid. Hiervoor organiseren we regionale bijeenkomsten, de zogenaamde alliantiefabrieken. De alliantiefabriek creëert een uitwisseling tussen vragen en interesses enerzijds en ideeën, succesverhalen, kennis en kunde uit de praktijk anderzijds. Schoolbesturen kunnen ook in aanmerking komen voor een individueel ondersteuningstraject.

Op www.functiemix.nl staan meer informatie, relevante data met mogelijkheid om zich aan te melden, verslagen van opgedane ervaringen, verzamelde kennis en praktische tips. Regelmatig is hier weer nieuwe informatie te vinden!

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten