Nieuws

Eerste Kamer verwerpt Wetsvoorstel Werken waar je wilt

Op 26 september 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Werken waar je wilt” verworpen. In dit wetsvoorstel werd ingegaan op het recht om thuis te kunnen. De meeste fracties vonden het voorstel sympathiek, maar betwijfelden over het nut en de noodzaak ervan. Anderen vroegen zich af of de wet te veel regeldruk voor werkgevers zou opleveren. 

Vanwege de coronapandemie is thuiswerken voor veel werknemers de nieuwe standaard geworden. Na de oproep vanuit de overheid om thuis te werken is het aantal thuiswerkers gestegen naar zo’n 50%, terwijl het recht op thuiswerken en aanpassing van de arbeidsplaats momenteel niet in de wet verankerd is.  

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats aan te passen, voor zover dit betrekking heeft op het woonadres van de werknemer of een werklocatie van de werkgever, op eenzelfde wijze te behandelen als een aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Een werkgever mag een verzoek van de werknemer om thuis te werken alleen afwijzen als er sprake is van een redelijk of billijk belang.  

Nu het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is verworpen komt er verder geen vervolg.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten