Nieuws

LerarenOntwikkelFonds beschikbaar voor vernieuwende ideeën van leraren

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor leraren met vernieuwende ideeën op het gebied van professionalisering en onderwijskwaliteit. Leraren kunnen sinds dit najaar hun ideeën indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het hiervoor opgerichte LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Naar aanleiding van de notitie ‘Samen Leren’ en vragen van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) afgelopen voorjaar toegezegd dat er een innovatiefonds voor leraren komt. Het doel van dit fonds is het stimuleren van vernieuwend denken onder leraren over hun eigen professionalisering en de kwaliteit van het onderwijs.

Het fonds is voor en door docenten en het beheer van het fonds ligt bij lerarenorganisatie de Onderwijscoöperatie. Zij dragen zorg voor het coachen van de leraren, organiseren bijeenkomsten en zorgen voor een jury van leraren die de aanvragen gaat beoordelen. De subsidiegelden zijn bedoeld voor het project en voor de vervangingskosten van de betreffende leraren.

Ideeën indienen

De aanvragen voor een bijdrage uit het LerarenOntwikkelFonds zijn sinds deze herfst gestart en kunnen gedaan worden voor twee categorieën: vernieuwende ideeën waarvoor maximaal 7.000 euro nodig is en ideeën waar maximaal 75.000 euro voor nodig is. Individuele leraren kunnen een bijdrage uit het fonds aanvragen, maar ook lerarenteams kunnen zich inschrijven.

Leraren die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten hun plan voorleggen aan hun bevoegd gezag. Vervolgens kan de aanvraag namens het bevoegd gezag ingediend worden. Wanneer de aanvraag na het jurytraject goedgekeurd is, ontvangt het bevoegd gezag de middelen van DUO.

Verantwoording

Bevoegd gezag en leraar zullen dan werkafspraken moeten maken over de besteding van de middelen om verantwoording af te kunnen leggen voor de subsidie. Voor zover het een subsidie tot €25.000 betreft, zal de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving worden vastgelegd. De subsidieontvanger toont vervolgens aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als het een subsidie betreft van €25.000 tot en met €75.000, dan zal de verantwoording moeten worden afgelegd overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving met model G1.

Meer informatie

Het LerarenOntwikkelFonds is dit najaar gestart met een proefperiode van een jaar. In het AO Leraren eind 2015 gaf staatssecretaris Dekker aan tot 2019 hier jaarlijks nog eens €3 miljoen voor uit te kunnen trekken. De deadline voor het laatste selectiemoment van dit schooljaar is 9 mei. Voor meer informatie over het Lerarenfonds en het indienen van een voorstel kunt u terecht op de website van de Onderwijscoöperatie.