Nieuws

Master SEN veruit populairste bestemming Lerarenbeurs

Basisschoolleerkrachten gebruiken de Lerarenbeurs in bijna tweederde van de aanvragen voor de master Special Educational Needs (master SEN). Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dagblad Trouw vandaag publiceert.

Er is veel animo onder basisschoolleerkrachten om zich te verdiepen in zorgleerlingen. Steeds vaker volgen ze opleidingen die ooit bedoeld waren voor leraren uit het speciaal onderwijs. De PO-Raad vindt het een positief signaal dat leraren in grote getale voor de master SEN kiezen. Dit betekent dat zij zich zeer bewust zijn van de opdracht van passend onderwijs.

Meer aandacht voor preventie

Leerkrachten worstelen volgens het artikel met de zorgleerlingen die zij sinds de invoering van het passend onderwijs in hun klas krijgen. Uit de laatste telgegevens blijkt echter niet dat er al veel zorgleerlingen bijgekomen zijn in het reguliere onderwijs. De professionalisering op dit punt is dus voor een deel ook preventief. Dat is in lijn met de opzet van passend onderwijs: eerst de juiste expertise in de school, dan de leerlingen.
Nóg beter zou de PO-Raad het vinden als de pabo’s meer ruimte in hun curriculum zouden inrichten voor dit onderwerp. Dat helpt leerkrachten problemen vroegtijdig te signaleren en de juiste ondersteuning te bieden, wat verergering van de problemen voorkomt.   

Meer leraren met een master

Staatssecretaris Sander Dekker ziet de lerarenbeurzen als een belangrijk middel om het aantal leraren met een mastergraad te vergroten. De bewindsman wil dat in 2020 dertig procent van de leerkrachten in het basisonderwijs een masterdiploma heeft. De PO-Raad vindt het aan de scholen zelf om zorg te dragen voor een evenwichtige samenstelling van het team. Het aantal masters geeft geen garantie voor goed onderwijs. Professionalisering stimuleert de PO-Raad dan ook liever vanuit inhoudelijke behoefte van de school en de leerkracht dan vanuit een quotumgedachte.