Nieuws

Inclusieve kansen: ondersteuning van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

We spreken Richard Brenkman (links op de foto) en Wilco Wassink van De Onderwijsspecialisten. Zij spreken over de ondersteuning van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en het succesverhaal van De Onderwijsspecialisten in de banenafspraak.

Wilco Wassink is nu 8 jaar werkzaam bij De Onderwijsspecialisten. Hij kwam als oud-leerling uiteindelijk bij het in de tussentijd opgerichte Team Inclusie te werken. Dit team is verantwoordelijk voor de banenafspraak binnen de scholen en voor de overgang van onderwijs naar passend vervolg: jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het Team Inclusie verzorgt administratieve ondersteuning vanuit de doelgroep en biedt interne jobcoaching. Het fungeert als centrale schakel tussen de schoolorganisaties en instanties zoals het UWV en (zorg)instellingen. Wilco vertelt over het belang van goede relaties en netwerken met organisaties als het werkgeversservicepunt, het UWV, de reïntegratiebureaus en gemeenten: “Onze integrale aanpak is cruciaal om de juiste ondersteuning te bieden. Mijn rol is om contacten te onderhouden met gemeenten en instanties en ik ondersteun de medewerkers met uitleg over financiële zaken en met aanvragen.”

Richard Brenkman ondersteunt binnen het Team Transitie als adviseur de stage- en trajectbegeleiders die werkzaam zijn op de stagebureau’s van de 16 VSO scholen van De Onderwijsspecialisten. Het Team Transitie fungeert als een centrale schakel tussen scholen en instanties. "Onze aanpak is integraal, waarbij we niet alleen focussen op stage en werk, maar ons ook richten op andere domeinen zoals wonen, zorg, financiën en vervoer," benadrukt Brenkman, inmiddels 38 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs.  

Wilco Wassink, adviseur banenafspraak bij Team Inclusie: “Deze jongeren zijn gegroeid in hun passende baan, stralen en hebben zoveel meer zelfvertrouwen gekregen. Dat vind ik zo mooi om te zien.”

Wassink onderstreept het belang van het bieden van mogelijkheden en het stimuleren van eigenwaarde bij de jongeren. Volgens hem zijn er veel talenten met kwaliteiten die ontwikkeld kunnen worden. Richard voegt eraan toe dat het respect en de waardering die deze jongeren ontvangen van essentieel belang zijn voor hun motivatie en succes op de arbeidsmarkt. Deze jongeren zijn vaak zeer gemotiveerd en willen zich graag doorontwikkelen binnen een functie of organisatie. Brenkman ligt toe: “De ondersteuning die ze van ons krijgen, stelt hen in staat om hun volledige potentieel te benutten.”

"De banenafspraak biedt veel meer kansen dan men vaak denkt," zegt Wassink. Hij vertelt dat de banenafspraak meer kansen biedt dan alleen functies als assistent-conciërge en ligt toe: “Het is van groot belang om verder te kijken en het potentieel te herkennen in jongeren met een arbeidsbeperking. De Onderwijsspecialisten moedigen ontwikkeling en doorgroei aan, waarbij taken worden uitgebreid en medewerkers zichzelf kunnen ontplooien. Het stimuleren van eigenwaarde is een belangrijk element in dit proces.” Brenkman voegt eraan toe: “Respect en waardering spelen een grote rol in het succes. Ik ben steeds weer onder de indruk van deze medewerkers, van hun motivatie en vastberadenheid om te slagen.”

Wassink deelt een voorbeeld van het wegnemen van stress bij jongeren die vanuit de Wajong-regeling aan het werk zijn: “Eenvoudige oplossingen, zoals het aanpassen van regels bij instanties zoals het UWV, kunnen een groot verschil maken. Een integrale aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende domeinen, is cruciaal voor succes.”

Persoonlijke ontwikkeling: van dagopvang tot volwaardig assistent

De Onderwijsspecialisten, een vooraanstaande organisatie voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, staat bekend om haar toewijding aan inclusief onderwijs. Met een focus op het begeleiden van leerlingen die de arbeidsmarkt betreden met een afstand tot diezelfde markt, zijn zij een voorbeeld voor andere schoolorganisaties. Het Team Inclusie dat bestaat uit een interne jobcoach, kwartiermaker banenafspraak, adviseur inclusie en een administratieve ondersteuning die de ontwikkeling van jongeren tussen 18 en 25 jaar ondersteunen. Dit team biedt ondersteuning bij verschillende functies waarin de jongeren beginnen. Brenkman deelt inspirerende verhalen: “Een opvallend voorbeeld is een jongedame. Zij zat iedere dag in haar dagopvang alleen maar te lezen. Toen wij haar talenten ontdekten, zijn wij met haar aan de slag gegaan. Nu is zij volwaardig assistent bij onze gymnastieklessen. Een andere jongere behaalde haar MBO 4-diploma na een succesvolle BPV-stage bij De Onderwijsspecialisten. Een derde jongedame, die aanvankelijk door haar beperkte belastbaarheid volgens het UWV als niet fit voor werk werd beschouwd, ondersteunt nu bij Kunstvakken en is een rolmodel geworden voor leerlingen met gedragsproblematiek.” Brenkman zegt dat beperkingen geen belemmering vormen bij De Onderwijsspecialisten: “Wij hebben aanpassingen gedaan om medewerkers in een rolstoel in staat te stellen hun werk te doen. Dit heeft geresulteerd in waardevolle aanvulling op ons team en levert inspirerende rolmodellen op voor andere leerlingen.”

Richard Brenkman, arbeidsdeskundige en adviseur bij Team Transitie: “De ondersteuning die ze van ons krijgen, stelt hen in staat om hun volledige potentieel te benutten.”

Wassink heeft het meeste plezier in het werken met gemeenten en samen kansen creëren. Hij vertelt: “Na de arbeidsvoorwaardegesprekken gaan de medewerkers aan de slag en dan zie je ze na een tijdje weer. Wat blijkt: ze zijn gegroeid in hun passende baan, stralen en hebben zoveel meer zelfvertrouwen gekregen. Dat vind ik zo mooi om te zien. Het succes is ook het proberen, het kansen creëren. Creëer de mogelijkheid om te ontwikkelen en dat stimuleren. Dan halen we samen het maximale uit deze medewerkers.” Brenkman vult aan met trots: “Na 38 jaar word ik nog steeds geraakt door jongeren en de deskundigheid van collega’s in het Team Inclusie, zo mooi als het team ze echt verder helpt. Wij zien het echte talentpotentieel.”

De weg naar succes: een geleidelijk proces

Door de jaren heen is er veel veranderd bij De Onderwijsspecialisten. Brenkman wijst op de ontwikkeling van Team Inclusie, dat inmiddels 35 collega’s uit de doelgroep telt: “De efficiëntie van het team is toegenomen en uitgebreid met deskundigheid om de transitie van inclusie te ondersteunen. Met een interne jobcoach, administratie, helpdesk en adviseurs zoals Wassink, is het team goed in balans. Er is nu 8 jaar ervaring met het banenafspraakproces en ik ben bereid om onze expertise te delen met andere organisaties, zowel binnen als buiten onze aangesloten scholen.”

Brenkman vervolgt: “Je moet Team Inclusie als een detacheerder zien en neemt een aantal zaken omtrent de aanstellingen en financiën waar, waarmee het de schooldirecteuren ontzorgt. Wij nemen de jongeren in dienst, vervolgens factureren we door naar de schoolbesturen. De nieuwe medewerker komt door een proefplaatsing uiteindelijk op de formatie van de school. Maar wij hebben die kweekvijver en ik doe aan iedereen de oproep om ook jongeren vanuit de banenafspraak in dienst te nemen. Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, Wilco en ik adviseren en lichten andere PO-scholen voor. Wij hebben die blauwdruk. maak er gebruik van!”

Richard Brenkman en Wilco Wassink benadrukken het belang van samenwerking en het delen van kennis en ervaring. Kleinere scholen kunnen profiteren van onze blauwdruk die door De Onderwijsspecialisten is ontwikkeld voor het succesvol implementeren van het banenafspraakproces. Ze moedigen andere schoolorganisaties aan om contact met hen op te nemen voor advies en ondersteuning.

De toekomst: meer samenwerking en kansen benutten

Wassink spreekt zijn wens uit over de nabije toekomst: "Ik zou echt willen dat meer scholen zich actief gaan bezighouden met de banenafspraak. Het is niet alleen een kwestie van banen creëren, maar ook van het openstaan voor en benutten van de mogelijkheden die geboden worden. Dit kan een enorme verrijking zijn voor elk team. Het gaat erom kansen te creëren en ontwikkeling te stimuleren, zodat we het maximale uit medewerkers kunnen halen."

Brenkman deelt zijn visie: “We hebben nog een lange weg te gaan, maar met onze expertise bij De Onderwijsspecialisten en onze bereidheid om deze kennis te delen, geloof ik dat we een significante bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van inclusie en het openen van kansen voor jongeren met een arbeidsbeperking."

Wil je meer weten over het inclusieve werk van De Onderwijsspecialisten en hoe zij andere organisaties kunnen ondersteunen? Neem dan contact op via inclusie@deonderwijsspecialisten.nl. Ze willen graag hun expertise delen en samenwerken aan een inclusievere toekomst.

Meer informatie

De PO-Raad belicht inspirerende verhalen over de kansen van de banenafspraak. De Onderwijsspecialisten tonen aan hoe het stimuleren van eigenwaarde, het wegnemen van belemmeringen en het benutten van talent kunnen leiden tot succes op de arbeidsmarkt voor jongeren met een arbeidsbeperking. Binnenkort spreken we teamleden van De Onderwijsspecialisten, die via de banenafspraak een passende baan hebben bij een van de aangesloten schoolorganisaties.

In 2015 werd de Participatiewet en de banenafspraak gelanceerd. Een significante stap vooruit voor mensen met een arbeidsbeperking, die door deze wet meer kansen krijgen in de reguliere arbeidsmarkt. Hiermee kunnen leerlingen uit ons eigen voortgezet speciaal onderwijs een plek op de arbeidsmarkt krijgen. Daarom verbinden wij ons aan de banenafspraak

Foto

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten