Nieuws

Meest bevlogen personeel van alle overheidssectoren in het primair onderwijs

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt. Dat zijn enkele arbeidsmarktgegevens van de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017 die maandag 9 oktober is verschenen.

Een breed scala aan landkaarten, grafieken en cijfers geven in de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017 een samenhangend beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

Regionale verschillen

De landkaarten tonen in een oogopslag relevante verschillen tussen regio’s. Schoolbesturen kunnen zo bijvoorbeeld zien waar de lerarentekorten vooral spelen, en waar het loont om in de regio en/of met andere regio’s samen te werken aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. In heel Nederland neemt het tekort toe; in delen van de Randstad, de Gelderse vallei en Centraal Groningen ontstaan waarschijnlijk de grootste knelpunten. Ongeveer een kwart van de leraren in het primair onderwijs is 55-plus. De gemiddelde leeftijd van leraren is het hoogst in Maastricht Mergelland en De Westelijk Mijnstreek: leraren zijn hier gemiddeld 45 jaar of ouder.

Verder is vier procent van de leraren jonger dan 25 jaar. In delen van de Randstad, het midden van Nederland en Flevoland ligt het aandeel iets hoger dan dat landelijke gemiddelde. In 2016 is het directiepersoneel gemiddeld 51,8 jaar. De mannelijke directieleden zijn gemiddeld 54 jaar.

Ziekteverzuim

Aan de jarenlange daling in het verzuim onder het onderwijzend personeel (inclusief directie) is in 2015 een eind gekomen. In dat jaar lag het verzuimpercentage met 6,4 procent hoger dan in 2014, toen het verzuim uitkwam op 6,1 procent. Het verzuimpercentage is het hoogst onder ouderen. Ook verzuimen zij gemiddeld langer dan hun jongere collega’s. Een kwart van het onderwijspersoneel ziet het werk deels als oorzaak van het verzuim. Voor deze groep is ervaren werkdruk de belangrijkste oorzaak.

Pabo

De instroom van pabostudenten stijgt licht, maar dat is onvoldoende om het lerarentekort op te lossen. De tevredenheid van de studenten stijgt. In 2017 is bijna driekwart tevreden met hun studie. In 2015 ontvangt verder bijna 79 procent van de startende leraren die van de pabo afkomen, begeleiding om vroegtijdige uitval te voorkomen.

De Onderwijsatlas verschijnt voor de derde maal en is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten