Nieuws

Werkdruk centraal in Week van de Werkstress

Onnodige regels, grote klassen, veel administratie. Ze leveren leerkrachten kopzorgen en vooral veel werkdruk op, blijkt steevast uit onderzoek en enquêtes. Al langere tijd is duidelijk dat hoge werkdruk in het primair onderwijs een serieus probleem is. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Deze week besteden veel organisaties aandacht aan werkdruk in het kader van de Week van de Werkstress.

Dat de werkdruk hoog is, komt voor een belangrijk deel doordat de kosten in het primair onderwijs al jaren hoger zijn dan de bekostiging die scholen krijgen. Zij hebben hierdoor sterk moeten bezuinigen op ondersteunend personeel. Per honderd leraren zijn er gemiddeld drie ondersteuners zoals secretaresses, klassenassistenten en conciërges. Dat heeft ervoor gezorgd dat leraren en schoolleiders veel administratieve taken zelf moeten doen. 

PO-front

Het PO-front voert daarom niet alleen actie voor een hoger salaris in het primair onderwijs, maar ook voor minder werkdruk: “Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is hoog en nog steeds stijgende. Het aantal burn-outs is nergens zo hoog als in het basisonderwijs. De hoge werkdruk is voelbaar bij een te groot deel van de leraren en dit zal alleen maar groeien als we geen actie ondernemen.” De partijen van het PO-front hebben berekend dat er 500 miljoen nodig is, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen.

Wat is werkdruk?

Werkdruk is een situatie waarin er disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk wat betreft de inhoud van het werk en de context van het werk en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren (bron: Werkdrukwegwijzer, TNO). Er zijn ontzettend veel aspecten die ervoor kunnen zorgen dat een leraar een hoge werkdruk ervaart. Die aspecten zijn verschillend per school en per persoon. Dat maakt dat de aanpak van werkdruk in moet spelen op deze verschillen.

Werkdruk Wegwijzer

TNO en sociale partners ontwikkelden samen een Werkdruk Wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een aanpak werkdruk voor iedere organisatie. Kijk hier voor meer informatie.

Proefschrift

De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van en draagvlak bij zowel schoolleiders als medewerkers, concludeerde onderzoeker Roos Schelvis (TNO/VUmc) vorige week in haar proefschrift ‘Verminderen van werkstress bij docenten’. Die aanpak is vooral succesvol als schoolleiders en medewerkers de plannen daarbij goed voorbereiden en wanneer het actieplan wordt geleid als een organisatieverandering, zo bleek uit haar onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs. Kijk hier voor meer informatie.

Anti-werkstress

In het kader van de Week van de Werkstress besteden verschillende organisaties deze week aandacht aan werkdruk en werkplezier. Het minsterie van OCW en de inspectie lanceerden een brochure over de regeldruk op scholen. Hierin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Dit kan de werkdruk van leraren verminderen. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet onderwijs) overhandigde maandag 13 november het eerste exemplaren van de brochure aan het lerarenteam van basisschool Villa Vrolik in Hilversum. De brochure wordt deze week bij alle basisscholen in Nederland bezorgd.

Steeds meer werkgevers pakken stress op de werkvloer aan. Het aantal werkgevers met anti-werkstressbeleid stijgt van 69 procent in 2014 naar 77 procent in 2016. Dat blijkt uit cijfers van TNO, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag 13 november presenteerde.

Duurzame inzetbaarheid

Het Arbeidsmarktplatform po besteedt op de website aandacht aan factoren die bijdragen aan het bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress: 'In het onderwijs zijn goede voorbeelden beschikbaar, maar ook buiten de sector kunt u inspiratie opdoen. Werkplezier, loopbaanperspectief en ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijke factoren voor duurzame inzetbaarheid', aldus het platform.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten