Interview

Banenafspraak: perspectief op een ander leven

Binnen het onderwijs legt de banenafspraak nadruk op het creëren van kansen voor jongeren. De Job Academie levert werknemers aan de scholen van Stichting BOOR, waarbij diverse schoolassistenten en assistent-conciërges uiteenlopende taken vervullen zoals het nakijken van werk, lunch regelen en het voorbereiden van activiteiten. Gitte Nagel, afdelingsleider van de Job Academie, vertelt over hun aanpak.

Gitte Nagel was meerdere jaren een inspirerende leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). "Het vso was voor mij aanvankelijk geen liefde op het eerste gezicht," geeft Nagel toe. "Maar toen ik de kans kreeg er mijn eigen draai aan te geven en de puberteit van deze jongeren te ervaren, was ik verkocht. Ik hield focus op wat deze jongeren wél kunnen. Zo zocht ik de samenwerken met een lokale winkeliersvereniging en het theater waarmee deze jongeren meer zichtbaar werden in de wijk. Ik dacht, deze harmonisatie van de arbeidstoeleiding (de weg naar werk) zou voor meer scholen kunnen werken. Ik miste namelijk een schakel van het onderwijs naar de maatschappij. Als de stap naar de maatschappij niet vanzelfsprekend is, moet je deze jongeren niet nog een keer alles hetzelfde laten overdoen, maar ze juist leren om bijvoorbeeld een goede collega te worden. Meer learning on the job. Dit is nou precies de manier waarop de Job Academie werkt. "

Nagel, die ooit begon in de journalistiek, koos uiteindelijk voor de PABO. Haar carrière liep van kleuterjuf in het reguliere onderwijs tot aan leerkracht in het vso. Inmiddels is zij programmaleider arbeid bij Stichting BOOR - een schoolorganisatie in Rotterdam - en afdelingsleider van de Job Academie.

De route van school naar werk, perspectief op een ander leven

De Job Academie heeft als doel een naadloze overgang van school naar werk te faciliteren. "Veel scholen weten niet waar ze moeten beginnen als het gaat om de banenafspraak. Gelukkig zien steeds meer scholen de toegevoegde waarde van deze jongeren," zegt Nagel. "Bij de Job Academie brengen we onderwijs en bedrijfsleven samen. Zo hebben we op dit moment jobacademies in het Franciscus gasthuis, in verzorgingshuis de Zellingen en op de tweetalige basisschool Harbour Bilingual."

Logo

Naast de Job Academie is er een uitstroomtrainingscentrum waar sociale ondernemers, met pedagogische ondersteuning vanuit het onderwijs, jongeren toevoegen aan hun teams. Voorbeelden hiervan zijn Tuin en Veranda Hovenier uit Spijkenisse en Groenbus die het onderhoud verzorgen van de 45 scholen die zijn aangesloten bij Stichting BOOR. De sociaal bewogen lunchcateraar Lunch Bunch is inmiddels ook aangesloten en biedt garantiebanen binnen Lunch Bunch of het netwerk van Lunch Bunch.

Dit alles werpt echt zijn vruchten af. Nagel deelt trots: "60 tot 70 procent van onze leerlingen heeft nu een baan op niveau gevonden. Voorheen zagen we dat veel van deze jongeren tussen wal en schip vielen. Nu krijgen ze een echte kans. Wij bieden met dit traject een perspectief op een ander leven."

Ze haalt een voorbeeld aan van een jongen wiens toekomst onzeker leek. "Zijn ouders vroegen zich af of hij wel geschikt was voor werk. Maar kijk nu: hij heeft een baan in een ziekenhuis, woont inmiddels zelfstandig en hij gaat zelfs trouwen. Dat had niemand verwacht. Binnen ons werkveld komen we ook jongeren met een lichamelijke beperking tegen. Ik heb nog een ander voorbeeld van een leerling met passie voor de zorg. Haar lichamelijke beperking weerhield haar ervan bijvoorbeeld cliënten uit bed te kunnen tillen. Echter, ze is uitermate geschikt voor administratieve taken. Samen met de Job Academie zoeken wij nu een passende werkplek voor haar. Maar het gaat niet alleen om werk. Het heeft ook een sociale impact. Het brengt een nieuwe dynamiek binnen de huidige teams. Simpele maar cruciale taken kunnen worden overgenomen door onze jongeren, wat meerwaarde biedt in een inclusieve maatschappij."

Advies voor andere scholen

Nagel deelt adviezen voor scholen die een vergelijkbaar pad willen inslaan. Ze benadrukt het belang van schaalgrootte en raadt scholen aan de handen ineen te slaan met andere onderwijsinstellingen. Daarnaast wijst ze op het innovatief benutten van financieringsmogelijkheden. Bijzonder is de financiering van de Job Academie: in plaats traditioneel onderwijsbudget in te zetten, gaat het onderwijsbudget (TLV) mee met de leerling naar de Job Academie. Dit is het principe "geld volgt de leerling", waarbij deze formeel ingeschreven blijft bij de voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

Ze sluit af met een positieve boodschap: "Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van werken een deel van de oplossing kan zijn voor de arbeidskrapte in het onderwijs. We moeten samenwerken om deze jongeren in te zetten en van een passende baan te voorzien."

Tot slot

De communicatie van de overheid is vaak technisch en gericht op het systeem en de subsidies. De PO-Raad wil juist de inspirerende verhalen achter de kansen van de banenafspraak belichten. Deze interviewreeks heeft als doel scholen en organisaties te inspireren over de waarde van deze jongeren, zowel voor henzelf als voor de teams waarin ze werken. Binnenkort spreken we met Xandra Pieters over de inzet van jongeren die via de Job Academie op haar school Harbour Bilingual werkzaam zijn en we spreken de jongeren zelf.

Meer info over het verhaal van Gitte Nagel en de Job Academie via de onderstaande links:

Kijk voor meer mooie verhalen eens op de socials van Job Acacemie en UTC.Rotterdam

Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp op onze site:

In 2015 werd de Participatiewet en de banenafspraak gelanceerd. Een significante stap vooruit voor mensen met een arbeidsbeperking, die door deze wet meer kansen krijgen in de reguliere arbeidsmarkt. Hiermee kunnen leerlingen uit ons eigen voortgezet speciaal onderwijs een plek op de arbeidsmarkt krijgen. Daarom verbinden wij ons graag aan de banenafspraak.

Foto

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten