Nieuws

Doorbraak in de verdere flexibilisering van de lerarenopleidingen

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Door te investeren in de verdere flexibilisering van lerarenopleidingen verwachten lerarenopleidingen beter aan te sluiten op eerder opgedane kennis en ervaringen van aankomende leraren en op de beroepspraktijk. 

Hogescholen en universiteiten gaan door dit nieuwe akkoord meer samenwerken en hun ervaringen op het gebied van flexibel opleiden actief met elkaar delen. Ook gaan opleidingen samen aan de slag om lerarenopleiders te professionaliseren in zaken als didactiek en begeleiding voor volwassenen. De lerarenopleidingen willen daarnaast een aantrekkelijk aanbod neerzetten om leraren doorlopend te professionaliseren en begeleiden, zowel tijdens als na de opleiding. 

In het akkoord zijn verschillende projecten en ontwikkelingen opgenomen zoals het werken met leeruitkomsten, stimuleren van samenwerken rondom opleidingen en het opstarten van een academische zij-instroomroute voor het primair onderwijs.
De PO-Raad benadrukt langere tijd het belang van meer flexibilisering in de lerarenopleidingen, met name voor de zij-instromers en deeltijdstudenten. Deze samenwerkingsovereenkomst is een goede impuls en, met het oog op het oplopende lerarentekort, meer dan welkom.

De PO-Raad blijft de ontwikkelingen rondom de flexibilisering volgen. De sectororganisatie krijgt graag meer zicht op wat dit van scholen vraagt en hoe schoolbesturen hieraan bij kunnen dragen. De komende periode gaat de PO-Raad hier zowel met haar leden als de sectororganisaties over in gesprek.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten