Nieuws

Eerste Kamer stemt in met halvering collegegeld

Het wordt goedkoper om een lesbevoegdheid te halen. Op de valreep van het zomerreces stemde een kritische Eerste Kamer in met het kabinetsplan om het collegegeld de eerste twee studiejaren van een lerarenopleiding te halveren. Het Kabinet wil hiermee het lerarentekort helpen oplossen. Diverse partijen, waaronder de PO-Raad, zijn eveneens kritisch over de maatregel.

De halvering van het collegegeld geldt vanaf komend schooljaar voor alle studies aan hogescholen en universiteiten. Alleen de lerarenopleidingen wordt de eerste twee jaar goedkoper, voor de andere studies geldt het lagere tarief alleen het eerste studiejaar.

Raad van State kritisch over wetsvoorstel

Eerder zette de Raad van State al vraagtekens bij de effectiviteit van het voorstel van minister van Engelshoven. De raad stelde in maart van dit jaar dat het niet duidelijk is of er een ‘verband bestaat tussen het lerarentekort en de hoogte van het collegegeld voor lerarenopleidingen’. Bovendien wordt het tekort ‘niet alleen veroorzaakt doordat te weinig studenten een lerarenopleiding volgen, maar ook doordat leraren lang niet altijd in het onderwijs blijven werken. Daarom zijn meer maatregelen nodig om het lerarentekort terug te dringen. De regering zegt hier niets over in de toelichting bij het wetsvoorstel’, aldus de Raad van State in zijn advies.

Lerarentekort oplossen? Mix van maatregelen nodig

Het halveren van het collegegeld lijkt sympathiek, zegt ook de PO-Raad, maar ook zij vreest dat het geld nu vooral terecht komt bij studenten die toch al gingen studeren en maar weinig gemotiveerde, nieuwe leraren in spé over de streep trekt. Om het lerarentekort op te lossen, is volgens de sectororganisatie een mix van maatregelen nodig: het vak moet aantrekkelijker worden door onder meer hogere salarissen, er moeten meer mogelijkheden komen om leraren op te leiden, bijvoorbeeld via zij-instroom, en het is belangrijk na te denken of en hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.

In diverse dagbladen laten ook studentenvakbonden zich kritisch uit over de maatregel. Tegenover een jaar minder collegegeld, staat een verhoogde rente op studieschulden en dat zou niet tegen elkaar opwegen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten