Nieuws

Scholen mogen toch door met flexibele schooltijden

Een grote opluchting voor De School in Zandvoort en andere scholen die met succes meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden. Dankzij een motie van CDA, D66 en VVD en de lobby van de PO-Raad moet minister Slob (Onderwijs) zijn voornemen om het experiment te stoppen, weer intrekken. Vooruitlopend op de gevraagde wetswijziging mogen deelnemende scholen die de onderwijskwaliteit op orde hebben doorgaan. Een ruime meerderheid van de Kamerleden stemde vandaag voor de motie.

Scholen die hun kwaliteit op orde hebben, mogen toch doorgaan met flexibele onderwijstijden. Dat houdt in dat hun leerlingen bijvoorbeeld buiten de reguliere vakanties op vakantie kunnen en de school het hele jaar open is. Deze scholen zijn niet alleen erg gewild onder ouders, ook de scholen zelf zijn er blij mee.

Het voornemen van minister Slob om het experiment op álle scholen te beëindigen -met als argument dat flexibele tijden een risico vormen voor de kwaliteit-, stuitte dan ook op veel onbegrip. De PO-Raad startte met diverse leden een lobby richting de Kamer; het experiment toont juist aan dat de kwaliteit níet hoeft te lijden onder flexibilisering. Dit pleidooi kreeg gehoor in de Kamer.

Ruimte voor innovatie

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen ruimte krijgen om te doen wat goed is voor hun leerlingen, of dat nu in de vorm van IKC’s is, op het gebied van passend onderwijs of rond schooltijden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel kinderen in de zomervakantie terugzakken in leesniveau, de bekende zomerdip. Door de vakanties gelijkmatiger te verdelen over het schooljaar kan dit effect worden teruggedrongen. Het experiment met flexibele schooltijden illustreert dat de sector graag wil innoveren, maar hierin keer op keer wordt beknot door wet- en regelgeving.

De PO-Raad hoopt dat de minister de opdracht van de Kamer gauw omzet in wetgeving (het experiment kan wettelijk niet langer worden verlengd) en daarmee definitief een einde maakt aan de onzekerheid voor de scholen uit de pilot. Met de brede steun van onder andere Groenlinks en PvdA zal een wetswijziging naar alle waarschijnlijkheid ook in de Eerste Kamer een meerderheid krijgen.