Nieuws

Tweede Kamer op zoek naar geld voor leraren

Wordt er voldoende gedaan door het kabinet om het lerarentekort aan te pakken? Nee, zeggen zowel coalitie- als oppositiepartijen in een debat in de Tweede Kamer. Maar het ontbreekt minister Arie Slob (Onderwijs) aan geld om andere maatregelen uit te rollen of de salarissen van personeel in het primair onderwijs verder te verhogen, zegt hij.

Tijdens het debat over leraren, donderdag in de Tweede Kamer, is merkbaar dat Tweede Kamerleden op zoek zijn geld voor leraren. Ministers Slob en Van Engelshoven geven aan gebonden te zijn aan het financiële plaatje zoals vastgelegd in het Regeerakkoord. Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) zegt dat de discussie over lerarensalarissen begint te lijken op de film Groundhog Day. Deze film gaat over een journalist die elke ochtend weer opnieuw wakker wordt in een klein plaatsje, waar hij met veel chagrijn een reportage moet draaien op Bosmarmottendag. Kwint geeft aan dat de afgelopen anderhalf jaar talloze keren is gesproken over het lerarentekort in de Tweede Kamer, maar dat het kabinet steeds verwijst naar vrijgemaakt geld voor het Werkdrukakkoord en lerarensalarissen en andere voorstellen verwerpt. Het lerarentekort wordt alleen maar groter. De maatregelen die nu genomen worden, zijn simpelweg nog niet voldoende, geeft Kwint aan: ,,Dit is niet de schuld van de minister, maar van jarenlange politieke nalatigheid. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van dit kabinet om het probleem op te lossen en om te voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd en er steeds meer onbevoegde docenten voor de klas worden gezet.’’

Oproep PO-Raad

De PO-Raad vroeg de Kamer deze week in een brief in te zetten op duurzaam lerarenbeleid dat effectief is op de korte en lange termijn. De sectororganisatie vraagt het kabinet de regie te pakken en de regionale aanpak lerarentekort beter te coördineren. Daarnaast denkt de PO-Raad dat een landelijke wervings- en imago campagne kan helpen bij het aantrekken van nieuwe leraren.

Meer weten over het lerarentekort en oplossingen? Kijk eens op onze pagina Aanpak lerarentekort.