Nieuws

Voor ambities primair onderwijs is 1,8 miljard euro nodig

Dat schrijft de PO-Raad in een brief aan informateur Mariette Hamer. Hiermee kunnen we zorgen voor een concurrerend salaris voor leraren (€ 900 miljoen), goede opleidingen en professionalisering (€ 180 miljoen) en gezonde en duurzame onderwijshuisvesting (€ 730 miljoen voor het funderend onderwijs).

Grote reset nodig

Het onderwijssysteem is niet langer houdbaar. Het einde van de coronacrisis moet het begin zijn van een nieuw tijdperk voor het onderwijs. Dat gaat alleen lukken met een grote reset. Om dit succesvol te laten zijn heb je iedereen nodig: allereerst de leraren, maar ook de schoolleiders, opleiders, onderzoekers, bestuurders, politici, ambtenaren en al die andere mensen die van school- tot nationaal niveau kunnen helpen. Het is tijd om structureel te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

De prioriteiten voor de PO-Raad:

·       Meer personeel: maak werken in het onderwijs aantrekkelijker
Het moet aantrekkelijker worden om in het primair onderwijs te werken. We hebben te maken met een oplopend personeelstekort. Er is een niet uit te leggen verschil in salaris tussen leraren in het po en vo. Het dichten van de loonkloof vraagt om 900 miljoen euro. Lees hier het manifest loonkloof van de PO-Raad met de vakbonden. Daarnaast willen we het opleiden en professionaliseren van leraren aantrekkelijker maken. Door alle toekomstige leraren op te leiden volgens het principe van 'Samen Opleiden'. Dit zorgt voor een nauwe aansluiting tussen opleiding en praktijk en draagt bij aan het beperken van voortijdige uitval van startende leraren. 

·       Schoolgebouwen: duurzame gebouwen en duidelijke verantwoordelijkheden
De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast. Terwijl gezonde en duurzame onderwijshuisvesting cruciaal is voor goed onderwijs; het leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Om schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan te pakken is 730 miljoen euro nodig. Meer lezen over wat er nodig is voor gezonde en duurzame schoolgebouwen? Lees dan onze whitepaper

·       Nationaal Programma Onderwijs als start van langetermijnagenda

De initiatieven vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en het groeifonds kunnen dienen als vliegwiel om bovenstaande te bereiken. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt scholen en besturen in staat om met een welkome hoeveelheid geld de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen aan te pakken. De coronacrisis heeft echter ook de bestaande kwetsbaarheden en knelpunten in het onderwijs zichtbaarder gemaakt dan ooit: het leraren- en schoolleiderstekort, kansenongelijkheid en teruglopende resultaten bestaan nog steeds en zijn groter geworden. Om te zorgen voor een duurzaam effect is het belangrijk om de bestedingstermijn te verlengen van twee naar vier schooljaren.

·       Een kansrijke start voor álle kinderen

Alle kinderen van nul tot twaalf jaar verdienen maximale ontwikkelkansen, of hun ouders nu werken of niet. Inclusieve voorzieningen, waarin kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen voor ieder kind, gaan segregatie tegen en dragen bij aan burgerschapsvorming. We weten al langer dat het voor kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, het lastig is deze nog in te halen.

Lees de brief van de PO-Raad hier.  In het Algemeen Dagblad van vandaag een artikel over de brief naar de formateur: 'Primair onderwijs wil nog 1,8 miljard voor grote reset'

Links & downloads

Brief aan informateur Hamer - Prioriteiten formatie PO-Raad
184.97 KB